Skýrslur Orkustofnunar árið 1989

OS-89001/VOD-01         Kvíslavatn : landnám svifs í nýju vatni

OS-89002/OBD-01 B     Orkuverð á Íslandi 1988

OS-89003/OBD-02 B     Orka úr úrgangi

OS-89004/VOD-02         Stöðuvötn á Íslandi : skrá um vötn stærri en 0,1 km2

OS-89005/VOD-01 B     Afkoma Hofsjökuls 1987-1988

OS-89006/JHD-01         Jarðsjór undir Jökli : sérverkefni í fiskeldi 1988

OS-89007/JHD-01 B      Krafla hola KG-24. : 4. áfangi: Upphitun, upphleyping og blástur

OS-89008/JHD-02 B      Milos geothermal development. Consultant's field report December 1988

OS-89009/JHD-03 B      Borun rannsóknarhola fyrir Vatnsveitu Suðurnesja : útboðslýsing – tilboðsform

OS-89010/JHD-04 B      Nesjavellir hola NJ-17 : 4. áfangi: Upphitun, upphleyping og blástur

OS-89011/JHD-05 B      Nesjavellir hola NJ-18 : 4. áfangi: Upphitun, upphleyping, blástur og jöfnun þrýstings eftir blástur

OS-89012-I                      Sprungumælir við Leirhnjúk : 1 : texti og viðaukar A-C

OS-89012-II                     Sprungumælir við Leirhnjúk : 2 : viðaukar D-K

OS-89013/JHD-07 B      Kalmanstjörn : dæluprófun KAL-10 og skipan berglaga

OS-89014/VOD-02 B     Breiðadals- og Botnsheiði : jarðfræði við áformaðar jarðgangaleiðir á norðanverðum Vestfjörðum

OS-89015/SSD-01         Áætlun um starfsemi Orkustofnunar 1988-1992

OS-89016/OBD-01        The Icelandic electric power sector : an overview

OS-89017/JHD-02         Jarðhitarannsóknir á Árskógsströnd 1988

OS-89018/JHD-03         Botn í Hrafnagilshreppi : niðurstöður jarðhitarannsókna 1981-1989

OS-89019/JHD-07 B      Hitaveita Siglufjarðar : borun hitastigulshola í október 1988

OS-89020/JHD-12         Hatton Rockall seismic experiment. Report from the Steering Committee of the Joint Danish-Icelandic Deep Seismic Experiment  (lokuð skýrsla)

OS-89021/VOD-03 B     Blönduvirkjun : jarðgöng : reynsla af berggæðamati

OS-89022/VOD-04 B     Verkefna- og fjárhagsuppgjör Vatnsorkudeildar fyrir árið 1988

OS-89023/JHD-08 B      Krafla - hreinsun holu KJ-13 í júní 1889

OS-89024/JHD-09 B      Hitaveita Egilsstaða og Fella : eftirlit með jarðhitavinnslu að Urriðavatni 1988

OS-89025/JHD-10 B      Hitaveita Dalvíkur : eftirlit með jarðhitavinnslu að Hamri ágúst 1988 - maí 1989

OS-89026/VOD-05 B     Fljótsdalsvirkjun : könnun lausra jarðlaga, yfirlitskort

OS-89027/JHD-11 B      Borholumælingar í Svartsengi og Eldvörpum í febrúar-júlí 1989

OS-89028/JHD-12 B      Orkunotkun við hitun húsnæðis, nr. 3 : Höfn í Hornafirði

OS-89029/JHD-13 B      Hitaveita Þorlákshafnar : eftirlit með jarðhitavinnslu 1988-1989

OS-89030/JHD-04         The Jan Mayen Ridge. Velocity structure from analysis of sonobuoy data         

OS-89031/JHD-05         Svartsengi : reiknilíkan af jarðhitakerfi

OS-89032/JHD-06         Central loop transient electromagnetic soundings over a horizontally layered earth

OS-89033/OBD-02         Leiðbeiningar um flokkun raforkunotkunar

OS-89034/VOD-06 B      Vatnsveita Suðurnesja : rannsóknarholur við Rauðamel

OS-89035/JHD-14 B      Hitaveita Siglufjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu í Skútudal

OS-89036/JHD-07         Geology and hydrocarbon potential of the Jan Mayen Ridge  - textahefti         

OS-89036/JHD-07         Geology and hydrocarbon potential of the Jan Mayen Ridge - kortahefti         

OS-89037/VOD-07 B     Mjólká III : efnisleit

OS-89038/JHD-15 B      Leiðbeiningar um notkun hitasírita

OS-89039/VOD-08 B     Öxarfjörður : grunnvatnsathuganir 1987-1988. Framlag til sérverkefnis í fiskeldi

OS-89040/JHD-16 B      Borun rannsóknahola fyrir Orkustofnun : verklýsing - útboðslýsing - tilboðsform

OS-89041/JHD-08         Skilyrði til fiskeldis í Öxarfirði : ferskvatn, jarðsjór, jarðhiti og rannsóknarboranir : sérverkefni í fiskeldi 1987 og 1988

OS-89042/JHD-17 B      Kiðjaberg í Grímsnesi : TEM-mælingar sumarið 1989 

OS-89043/JHD-18 B      Reykhólar á Barðaströnd : borholumælingar í október 1989

OS-89044/JHD-19 B      Hitaveita Seltjarnarness : vinnslueftirlit 1989

OS-89045/JHD-20 B      Leit að jarðsjó á strönd Suðurlands með viðnámsmælingum : sérverkefni í fiskeldi 1989 

OS-89046/JHD-21 B      Borholur í Bjarnarflagi

OS-89047/VOD-09 B     Hvalfjarðargöng : bylgjubrotsmælingar

OS-89048/VOD-10 B     Vík í Mýrdal : borun við strönd

OS-89049/JHD-22 B      Borun holu 11 við Hamar í Svarfaðardal

OS-89050/JHD-23 B      Krafla : um endurvinnslu borhola

OS-89051/JHD-24 B      Krafla, hola KJ-13 : upphitun, upphleyping og blástur eftir hreinsun

OS-89052/VOD-11 B     Sælingsdalur : ferskvatnsathugun : sérverkefni í fiskeldi 1989

OS-89053/JHD-25 B      Viðnámsmælingar á suðurströnd Reykjanesskaga : sérverkefni í fiskeldi 1988 og 1989

OS-89054/JHD-26 B      Bakki og Litlaland í Ölfusi : TEM-mælingar sumarið 1989

OS-89055/JHD-27 B      Hitamælar : lýsing á nýjum hitamælum fyrir hitastafi og rúllur

OS-89056/JHD-28 B      Jarðhiti í Bárðardal : efnasamsetning, hiti og rennsli

OS-89057/JHD-29 B      Jarðhitarannsóknir í Hrafnkelsdal og innanverðum Jökuldal : sérverkefni í fiskeldi 1989

OS-89058/JHD-30 B      Vatnskerfi í Núpsmýri

OS-89059/VOD-12 B     Mjólká III : vatnamælingar

OS-89060                        Fiskeldisverkefni Orkustofnunar 1989 :  bráðabirgðaskýrsla  um  stöðu og helstu  niðurstöður  í  des. 1989

OS-89061/JHD-31 B      Krafla - eftirlit : borholumælingar í júlí 1989

OS-89062/JHD-09         Svartsengi : vinnslueftirlit júlí 1988 - júlí 1989

OS-89063/JHD-32  B     Borun rannsóknarhola við Botn í Hrafnagilshreppi : verklýsing - útboðslýsing – tilboðsform

OS-89064/JHD-33 B      Borun rannsóknarhola við Laugaland á Þelamörk : verklýsing - útboðslýsing – tilboðsform

OS-89065/JHD-34 B      Borun vinnsluholu fyrir Austur-Eyjafjallahrepp : verklýsing - útboðslýsing - tilboðsform

OS-1989                         Jarðhitarannsóknir fyrir hitaveitur : yfirlit um eðli jarðhitasvæða, jarðhitaleit og vinnslu jarðvarma

OS-1989                         Milos geothermal development : consultants visit to Athens March 1989

OS-1989                         Virkjunarkostir í Jökulsá á Fjöllum og Jökulsá á Dal : samanburður með tilliti til umhverfis