Skýrslur Orkustofnunar árið 1987

OS-87001/JHD-01 B      Milos geothermal development Milos M-1 : reinjection trial-November 1986 consultant's report

OS-87002/JHD-02 B      Nesjavellir. Hola NJ-18 : 2. áfangi: Borun fyrir 9 5/8" vinnslufóðringu frá 289 m í 950 m

OS-87003/JHD-03 B      Nesjavellir hola NJ-18 : 3. áfangi: Borun vinnsluhluta frá 950 m í 2136 m

OS-87004/JHD-04 B      Hitaveita Austur-Eyjafjallahreppi : lögn frá Seljavallalaug að Skógum og bæjum á þeirri leið

OS-87005/VOD-01        Jarðfræðirannsóknir á vatnasvæði Jökulsár á Fjöllum við Möðrudal

OS-87006/JHD-05 B      Þurá Ölfusi : dæluprófun holu 1 og niðurstöður rannsókna

OS-87007/JHD-06 B      Nesjavellir hola NJ-16 : 4. áfangi: upphitun og upphleyping

OS-87008/JHD-07 B      Kerlingarfjöll : borun holu 2

OS-87009/JHD-08 B      Nesjavellir, hola NG-10 : upphitun, upphleyping og blástur

OS-87010/JHD-09 B      Nesjavellir : lokun hola 7, 10, 12, 14 og þrýstingsjöfnun þeirra

OS-87011/VOD-01 B     Verkefna- og fjárhagsuppgjör Vatnsorkudeildar fyrir árið 1986

OS-87012/VOD-02 B     Dalvík : val framtíðarvatnsbóls

OS-87013/VOD-03 B     Dalvík : neysluvatnsrannsókn á Ytri-Hvarfseyrum

OS-87014/JHD-10 B      Värmepumpa och höge värmekällatemperatur : projekt i kylteknik högre kurs 1986-1987

OS-87015/JHD-11 B      Skógalón í Öxarfirði : rannsóknir í október 1986

OS-87016/JHD-01         Orkuöflun til húshitunar í Vestmannaeyjum

OS-87017/VOD-04 B     Vöktun svifs í Mývatni 1986

OS-87018/JHD-02         Nesjavellir - Ölkelduháls : yfirborðsrannsóknir 1986

OS-87019/JHD-12 B      Nesjavellir : jarðeðlisfræðirannsóknir 1986 : mæligögn

OS-87020/JHD-13 B      Kalmanstjörn : dæluprófun KAL-6, KAL-7 og KAL-8

OS-87021/JHD-03         Handbók um söfnun vatns- og gassýna

OS-87022/JHD-04         Laugaland í Holtum : hola GN-1 í Götu og vatnsvinnsla á Laugalandssvæðinu 1982-1987

OS-87023/JHD-14 B      Krafla : afl og eiginleikar gufu frá borholum í maí 1987

OS-87024/JHD-15 B      Viðnámsmælingar : fræðileg úttekt, mæling og túlkun á línu VIII á Nesjavöllum

OS-87025/JHD-16 B      Klausturhólar : dæluprófun KÍ-6

OS-87026/JHD-17 B      Reykjanes : niðurstöður efnagreininga nokkurra sýna

OS-87027/JHD-18 B      - kom ekki út -            

OS-87028/JHD-05         - kom ekki út -

OS-87029/JHD-06         Nesjavellir, hola NJ-18 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar

OS-87030/VOD-02         Vatnsorka á Íslandi : hugmyndir um sparnað, markað og samkeppnishæfni

OS-87031/JHD-19 B      Borun og prófanir holu 1 í landi Bakka í Ölfusi

OS-87032/JHD-07         Reservoir studies of the Seltjarnarnes geothermal field, Iceland

OS-87033/JHD-20 B      Kolviðarhóll : hola KHG-1, 4.áfangi: upphitun, upphleyping, blástur og jöfnun þrýstings eftir blástur

OS-87034/JHD-08         Hitaveita Siglufjarðar : mat á jarðhitasvæðinu í Skútudal

OS-87035/JHD-09         Gas í Lagarfljóti

OS-87036/JHD-21 B      Hitaveita Lundarreykjadal

OS-87037/VOD-03         Virkjanalíkan Orkustofnunar. Hefti IV: smávirkjanir : fylgiskjöl 35-41

OS-87038/JHD-22 B      Hitaveita Austur-Eyjafjallahreppi : lögn frá Seljavallalaug að Skógum og að Eyvindarhólum og Steinum

OS-87039/JHD-23 B      Vestmannaeyjar : dæluprófun holu VG-7

OS-87040/VOD-04         Vatnið og landið : ágrip erinda

OS-87041/JHD-24 B      Hitaveita Sauðárkróks : jarðfræði jarðhitakerfisins við Áshildarholtsvatn og staðsetning nýrrar holu

OS-87042/VOD-05 B     Gagnasafn Vatnsorkudeildar : skráningarkerfi

OS-87043/JHD-25 B      Nesjavellir : niðurrennslisholur : borun, jarðlög og vatnsstaða

OS-87044/JHD-26 B      Rannsóknir í Öxarfirði 1987 : staðan í október 1987

OS-87045/OBD-01        Jarðvarmaspá 1987-2015 : spá um vinnslu og notkun jarðvarma

OS-87046/JHD-27 B      Hitaveita Skammbeinsstaðir - Hjallanes

OS-87047/VOD-05         Stafnsvatnavirkjun : byggingarefni

OS-87048/JHD-28 B      Jarðhitasvæðið Urriðavatni : vatnafræðileg athugun í ágúst 1987

OS-87049/JHD-10         Orkuöflun til húshitunar í Vestmannaeyjum : niðurstöður borana í hraunið og horfur í nóvember 1987

OS-87050/VOD-06 B     Ráðhús Reykjavíkur : jarðfræðiskýrsla

OS-87051/JHD-29 B      Krafla : haustmánuðir 1987

OS-87052/VOD-07 B     Rannsóknir á aðstæðum til sjótöku úr borholum í Flóa : sérverkefni í fiskeldi 1987

OS-87053                        Fiskeldisverkefni Orkustofnunar 1987 : bráðabirgðaskýrsla um stöðu og helstu niðurstöður 1.12. 1987

OS-87054/JHD-30 B      - kom ekki út -                  

OS-87055/VOD-08 B     Tölvuteiknun korta : leiðbeiningar fyrir notendur (Sérverkefni í fiskeldi 1987)


Aðrar skýrslur

                                        Verklýsing á borun holu 11 við Hamar í Svarfaðardal

                                        Verklýsing á viðgerð á fóðurröri holu KG-8