Skýrslur Orkustofnunar árið 1986

OS-86001/VOD-01 B     Vindáslaugar í Landmannahreppi : athuganir á fiskeldismöguleikum

OS-86002/VOD-02 B     Grundartangi : rennslismælingar í vatnsbóli

OS-86003/JHD-01         Staður : seawater from wells : hydrological investigations : final report

OS-86004/VOD-03 B     Markarfljótsvirkjanir : forathugun

OS-86005/OBD-01 B     Arðsemi orkuframkvæmda : reiknivextir

OS-86006/JHD-01 B      Húsatóftir : hydrological investigations : prefeasibility repor 

OS-86007/VOD-04 B     Kljáfossvirkjun í Hvítá í Borgarfirði : forathugun

OS-86008/OBD-02 B     Kostnaður vegna raforkuskorts : samantekt á upplýsingum frá ýmsum þjóðum

OS-86009/JHD-02 B      Núpar III : dæluprófun holu 4

OS-86010/JHD-03 B      Þorleifskot : mælingar í borholum ÞG-8 - ÞG-12

OS-86011/JHD-04 B      Stóri Klofi : dæluprófun SK-2

OS-86012/VOD-05 B     Lenging rennslisraða út frá veðurmælingum

OS-86013/VOD-06 B     Áætluð ársgeta raforkukerfisins frá 1873 til 1982

OS-86014/JHD-02         Nesjavellir : jarðfræði- og jarðeðlisfræðileg könnun 1985

OS-86015/JHD-03         - kom ekki út -      

OS-86016/JHD-05 B      - kom ekki út -

OS-86017/JHD-06 B      Nesjavellir : jarðeðlisfræðileg könnun 1985 : mæligögn

OS-86018-VOD-07 B     Neðri-Þjórsá : Núpur, Búði, Hestafoss, Urriðafoss : jarðfræði nokkurra virkjunarstaða

OS-86019/VOD-08 B     Verkefna- og fjárhagsuppgjör Vatnsorkudeildar fyrir árið 1985

OS-86020/JHD-04         Nesjavellir, hola NG-10 : jarðlög, ummyndun, mælingar og vatnsæðar

OS-86021/VOD-09 B     Verkefna- og fjárhagsáætlun fyrir árið 1986

OS-86022/JHD-07 B      Verkefna- og fjárhagsuppgjör 1985 : ásamt fyrstu verkáætlun fyrir árið 1986

OS-86023/VOD-10 B     Fnjóská og Árbugsá : rennslishættir

OS-86024/JHD-07 B     Sýnatökuferð að Skógalóni í Öxarfirði í febrúar 1986

OS-86025/JHD-05         Nesjavellir, hola NJ-11 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar

OS-86026/JHD-06         Nesjavellir, hola NJ-12 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar

OS-86027/JHD-07         Nesjavellir, hola NJ-13 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar

OS-86028/JHD-08         Nesjavellir, hola NJ-14 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar

OS-86029/JHD-09         Nesjavellir, hola NJ-15 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar

OS-86030/JHD-10         Nesjavellir, hola NJ-16 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar

OS-86031/JHD-09 B      Nesjavellir, hola NJ-14 : 4. áfangi: upphitun, upphleyping og blástur

OS-86032/JHD-10 B      Vatnsleysa - Trölladyngja : freshwater and geothermal investigation

OS-86033/VOD-11 B      Vík í Mýrdal : borun eftir jarðsjó

OS-86034/VOD-12 B     Mosfellssveit : grunnvatn og jarðhitavinnsla

OS-86035/VOD-13 B     Hvítá í Borgarfirði : rennslishættir

OS-86036/JHD-11 B      Orkunotkun við hitun húsnæðis, nr. 2 : húshitun í Kópavogi

OS-86037/JHD-12 B      - kom ekki út –

OS-86038                         Nisyros geothermal development : Nisyros, well NIS-2 : production characteristics and fluid composition

OS-86039/VOD-14 B     Stafnsvatnavirkjun : mannvirkjajarðfræði

OS-86040/VOD-15 B     Gljúfurleitarvirkjun : jarðfræðirannsóknir í Gljúfurleit

OS-86041/VOD-16 B     Ísar Þingvallavatns

OS-86042/JHD-13 B      Hitaveitur í Biskupstungum : frumathugun á kostnaði við veitur frá jarðhitasvæðum við Múla og Vatnsleysu

OS-86043/JHD-14 B      Nesjavellir, hola NJ-17 : 1. áfangi: borun fyrir 13 3/8" öryggisfóðringu frá 69 m í 271 m

OS-86044/JHD-12         Vatnsöflun Hitaveitu Dalvíkur : úttekt á jarðhitasvæðinu við Hamar

OS-86045/VOD-01        - kom ekki út -       

OS-86046/VOD-17 B     Dalvík : neysluvatnsrannsóknir 1962-1986

OS-86047/JHD-15 B      Krafla : sýnataka og aflmælingar í maí 1986

OS-86048/VOD-19 B     Aldeyjarfossvirkjun : forathugun

OS-86049/JHD-16 B      Nesjavellir hola NJ-17 : borun fyrir 9 5/8" vinnslufóðringu frá 271 m í 773 m

OS-86050/JHD-17 B      Svartsengi : borholumælingar 1985

OS-86051/VOD-18 B     Kvíslaveita, Eyvindar- og Hreysiskvísl : jarðfræðilegt eftirlit á byggingarstigi

OS-86052/JHD-13         Borun holu 13 og vinnsla úr jarðhitasvæðinu við Þorleifskot

OS-86053/JHD-14         Iceland-China geothermal cooperation : a report on the visit of an Icelandic delegation to the Xizang (Tibet) Autonomous Region, China, June 5-26, 1986 

OS-86054/JHD-18 B      Nesjavellir, hola NJ-17 : borun vinnsluhluta frá 773 m til 2100 m

OS-86055/JHD-19 B      Kalmanstjörn : dæluprófun KAL-6

OS-86056/VOD-02         Virkjanalíkan Orkustofnunar: Hefti III: kostnaðarjöfnur : verðlag í des. 1985 : fylgiskjöl 28-34

OS-86057/JHD-20 B      Preliminary report on the seismic investigations in the Eyjafjördur region, 1986

OS-86058/JHD-21 B      Samantekt um jarðvegshitaða garða

OS-86059/VOD-20 B     Austurlandsvirkjun : Jökulsárnar á Dal og Fjöllum : forathugun virkjana

OS-86060/JHD-22 B      Hitastigulsboranir árið 1984 á höfuðborgarsvæði : holur HS-14 til HS-22

OS-86061/JHD-23 B      Nesjavellir : jarðfræði- og jarðeðlisfræðileg könnun 1986 : áfangaskýrsla : tillaga að rannsóknum árið 1987

OS-86062/JHD-24 B      Krafla : borholumælingar árið 1985

OS-86063/JHD-25 B      Krafla : borholumælingar árið 1986

OS-86064/JHD-26 B      Nesjavellir, hola NJ-18 : borun fyrir 13 3/8" fóðringu frá 67 m til 289 m

OS-86065/VOD-21 B     Íshólsvatnsvirkjun : forathugun

OS-86066/JHD-27 B      Jarðhitasvæðið Urriðavatni : mælingar í september 1986

OS-86067/JHD-28 B      Krafla : eftirlit með borholum í ágúst 1986

OS-86068/JHD-29 B      Svartsengi : eðlismassi vatns í Bláa lóninu

OS-86069/JHD-30 B      Icelandic participation in geothermal development overseas

OS-86070/VOD-03         Efnarannsókn vatna : Borgarfjörður, einnig Elliðaár í Reykjavík

OS-86071/JHD-31 B      Borun og prófun holu 2, Norður-Vík, Vík í Mýrdal

OS-86072/JHD-32 B      Hitaveita Sauðárkróks : aukning vatnsvinnslu við Áshildarholtsvatn

OS-86073/JHD-33 B      Sumarliðabær í Ásahreppi : jarðhitarannsóknir haustið 1986, ásamt yfirliti yfir fyrri rannsóknir og boranir

OS-86074/JHD-15         Svartsengi : athugun á vinnslu ferskvatns

OS-86075                        - kom ekki út –

OS-86076/VOD-22 B     Vatnsfellsvirkjun : jarðlaga- og grunnvatnsrannsóknir 1984

OS-86077/JHD-34 B      Krafla : eftirlit 1986 og tillaga um eftirlit og rannsóknarverkefni 1987

OS-86078                        - kom ekki út –

OS-86079/JHD-36 B      Staða hafsbotnsrannsókna í lok árs 1986

OS-86080/VOD-23 B     Hlaup á Skeiðarársandi 1986

OS-86081/OBD-01        Húshitunarspá 1986-2015

OS-86082/JHD-37 B      Dæluprófun holu 1 Norður-Vík, Vík í Mýrdal

OS-86083/JHD-38 B      Hola RV-42 við Korpuós : breytingar á vatnsborði, frá ágúst 1985 til september 1986

 

          

AÐRAR SKÝRSLUR


Geothermal Energy and its Use in Iceland

Markarfljót : athugun á lónfyllum úr Emstrulóni

Milos 2MW geothermal power project : consultants report on HP-separator pond test and specific pilot studies : February 7th to March 6th 1986

Starfshópur um endurskoðun á aðferðum við mat á orkugetu vatnsorkuvera og rekstri þeirra : tillögur um breytingar á rekstrareftirlíkingum

Verklýsing á borun holu 2 að Kröggólfstöðum í Ölfusi