Skýrslur Orkustofnunar árið 1984

OS-84001/VOD-01 B     Lindamælingar við Húsavík 1982-1983

OS-84002/VOD-02 B     Þórisvatn : byggingarefnisleit 1983

OS-84003/VOD-03 B     Landmælingar og þyngdarmælingar á Hengilssvæði 1982 og 1983

OS-84004/VOD-04 B     Tillögur um staðal fyrir jarðgrunnskort OS-VOD í mælikvarða 1:50.000

OS-84005/JHD-01 B      Hiti og þrýstingur í jarðhitakerfinu í Svartsengi

OS-84006/OBD-01        Samanburður virkjunarkosta á fyrstu rannsóknarstigum

OS-84007/JHD-01         Nýting jarðhita til laxeldis : kynningarfundur á Hótel Loftleiðum 6. desember 1983

OS-84008/JHD-02 B      Krafla, hola KJ-22 : uphitun, upphleyping og blástur

OS-84009/JHD-03 B      Krafla, hola KJ-3A : upphitun, upphleyping og blástur

OS-84010/VOD-05 B     Vatnsfellsvirkjun : jarðfræði- og grunnvatnsrannsóknir 1983

OS-84011                        - kom ekki út -

OS-84012/VOD-07 B     Reiknað rennsli Jökulsár í Fljótsdal við Hól 1941-1982

OS-84013/VOD-08 B     Stækkun Þórisvatnsmiðlunar : jarðfræðirannsóknir 1983

OS-84014/VOD-09 B     Kvíslaveita 9 : jarðfræðirannsóknir 1983

OS-84015/VOD-01        Jarðgöng í Færeyjum : athugun á jarðfræðilegum aðstæðum

OS-84016/VOD-02         Kortaskrá Orkustofnunar : janúar 1984

OS-84017/VOD-10 B     Sultartangavirkjun : mat á sprunguvatnsleiðni við holu SF-24

OS-84018/JHD-04 B      Reykjavík, hola RV-40 : borun frá 36 m í 300 m og steyping 9 5/8" fóðringar

OS-84019/OBD-01 B     Markaður fyrir orku frá háhitasvæðum um næstu aldamót

OS-84020/JHD-05 B      Verkefna- og fjárhagsuppgjör 1983 ásamt fyrstu verkáætlun fyrir árið 1984

OS-84021/VOD-11 B     Verkefna- og fjárhagsáætlun Vatnsorkudeildar fyrir árið 1984.

OS-84022/JHD-06 B      Kynning á jarðeðlisfræðideild-JEÐ : yfirlit um starfsemina 1983

OS-84023/VOD-12 B     Fljótsdalsvirkjun : vorflóðaathuganir 1983

OS-84024/VOD-03         Kvíslaveita - 3. áfangi : botnrás í Þúfuversstíflu : líkantilraun

OS-84025/JHD-07 B      Varmaland/Laugaland í Stafholtstungum : borun og mælingar á holu 7

OS-84026/JHD-08 B      Krafla : um niðurdælingu affallsvatns á Hvíthólasvæði

OS-84027/VOD-13 B     Sámsstaðamúli : borhola SR-1 : samanburður við opnur og jarðgöng

OS-84028/JHD-09 B      Hitaveita Kolbeinsstaðahreppi, Snæfellsnesi : frumáætlun um hitaveitu frá Landbrotalaugum á nokkra bæi í Kolbeinsstaðahreppi.

OS-84029/VOD-14 B     Verkefna- og fjárhagsuppgjör Vatnsorkudeildar fyrir árið 1983

OS-84030/VOD-15 B     Jökulsár í Skagafirði : Stafnsvatnavirkjun : hljóðhraðamælingar 1981-1983

OS-84031/JHD-02         Vatnsöflun Hitaveitu Akureyrar : staða og horfur í árslok 1983

OS-84032/JHD-03         Krafla, hola KJ-23 : borun og rannsóknir : lokaskýrsla

OS-84033/JHD-04         Krafla-Hvíthólar : jarðfræði- og jarðeðlisfræðikönnun 1983

OS-84034/VOD-04        Reykjavíkurhöfn : jarðfræðin við Sundin blá

OS-84035/JHD-10 B      Reykjavík, hola RV-40 : borun vinnsluhluta holunnar

OS-84036/JHD-11 B      Reykjavík, hola RV-39 : borun fyrir 13 3/8" fóðringu

OS-84037/VOD-16 B     Fljótsdalsvirkjun : byggingarefniskönnun 1983

OS-84038/OBD-02 B     Dreifistuðlar raforkunotkunar

OS-84039/OBD-02        Surtarbrandur á Vestfjörðum

OS-84040/JHD-05         Viðnámsmælingar og rannsóknarboranir við Grýtu í Öngulstaðahreppi 1982-1983

OS-84041/JHD-06         Viðnámsmælingar með MT-aðferð yfir sunnanvert eystra gosbeltið

OS-84042/JHD-07         Laugaland í Holtum : viðnámsmælingar og mælingar í holu LWN-4 sumarið 1983

OS-84043/JHD-08         Krafla, hola KJ-3A : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar : lokaskýrsla

OS-84044/VOD-05         Mapping of Iceland in scale 1:50.000 : control points in increments 6, 7 and 9

OS-84045/JHD-12 B      Þyngdarmælingar um Hvíthóla 1983

OS-84046/VOD-06         Blönduvirkjun : farvegur Blöndu neðan Eiðsstaða. 1, Landmótun og árset

OS-84047/VOD-17 B     Tillögur um staðal fyrir jarðgrunnskort OS-VOD í mælikvarða 1:50.000

OS-84048/VOD-18 B     Eðlismassi og poruhluti bergs

OS-84049/JHD-13 B      Reykjanes : efnasamsetning jarðsjávar og gufu úr holu RnG-9

OS-84050/JHD-09         Jarðhiti í innsveitum Skagafjarðar : frumkönnun jarðhita og hagkvæmnisathugun á nýtingu hans til upphitunar

OS-84051/VOD-19 B     Nedbør/afstrømningsmodeller i Island : erindi flutt á þingi norrænna vatnafræðinga um efnið "Notkun vatnafræðilíkana við nýtingu vatnsforðans"

OS-84052/JHD-10         Rannsóknarborun í Flatey á Skjálfanda : hola FL-1

OS-84053/JHD-14 B      Krafla : borholueftirlit á vori 1984

OS-84054/VOD-20 B     Vatnsöflun til vatnsfreks iðnaðar

OS-84055/JHD-15 B      Hitaveita Selfoss : Þorleifskot, hola 11

OS-84056/JHD-17 B      Jarðhitarannsóknir og athugun á hagkvæmni hitaveitu fyrir Bæjaþorp og Núpa í Ölfusi

OS-84057/JHD-17 B      Kröflusveiflur í byrjun sumars 1984

OS-84058/JHD-18 B      Reykjavík, hola RV-41 : borun fyrir 13 3/8" fóðringu í 437 m

OS-84059/JHD-19 B      Seltjarnarnes, hola SN-1 : borholumælingar

OS-84060/JHD-20 B      Seltjarnarnes, hola SN-2 : borholumælingar

OS-84061/JHD-21 B      Seltjarnarnes, hola SN-5 : hitamælingar

OS-84062/VOD-07         Sultartangavirkjun : líkan af botnrás Sultartangastíflu

OS-84063/JHD-22 B      Nesjavellir, hola NG-6 : fyrsti áfangi : borun frá 60 m í 225 m og fóðring með 17 1/2" niður í 220 m dýpi

OS-84064/JHD-23 B      Nesjavellir, hola NG-6 : annar áfangi : borun frá 225 m í 639 m og steyping 9 5/8" fóðringar

OS-84065/JHD-24 B      Nesjavellir, hola NG-6 : þriðji áfangi : borun vinnsluhluta, frá 639 m í 1144 m

OS-84066/JHD-25 B      Nesjavellir, hola NG-8 : fyrri áfangi : borun í 127 m og steyping 13 3/8" fóðringar

OS-84067/JHD-26 B      Nesjavellir, hola NG-8 : seinni áfangi : borun vinnsluhluta, frá 100 m í 403 m

OS-84068/JHD-27 B      Niðurstöður efnagreininga á djúpsýnum úr borholum SN-1 og SN-2 á Seltjarnarnesi

OS-84069/JHD-28 B      VLF-úrvinnsluforrit : leiðbeiningar fyrir notendur

OS-84070/JHD-29 B      Krafla, hola KJ-21 : viðgerð vorið 1984

OS-84071/JHD-11         Eldvörp : efnasamsetning jarðsjávar og gufu úr holu EG-2

OS-84072/VOD-08        Hnappölduvirkjun : forathugun

OS-84073/JHD-12         The Hengill geothermal area : seismological studies 1978-1984

OS-84074/JHD-30 B      Krafla : borholueftirlit á hausti 1984

OS-84075/JHD-13         Jarðhitarannsóknir á Glerárdal 1980-1983

OS-84076/JHD-14         Kenniefni : um notkun flúrefnanna rhódamíns WT og fluoresceins við ferlunar- og streymisathuganir : heimildakönnun

OS-84077/JHD-31 B      Kröflueldar : staða og horfur í október 1984

OS-84078/JHD-32 B      Áætlun um hagkvæmni varmadælu fyrir Klúkuskóla, Bjarnarfirði

OS-84079/JHD-33 B      Hitaveitur fyrir Varmahlíð - Sauðárkrók og Seyluhrepp : endurskoðun á fyrri áætlunum

OS-84080/VOD-21 B     Jarðgöng á Íslandi : berggæðamat

OS-84081/JHD-34 B      Seltjarnarnes, hola SN-06 : borun fyrir 13 3/8" fóðringu í 416 m

OS-84082/JHD-35 B      Starfsemi Jarðhitadeildar Orkustofnunar : erindi flutt á vetrarfundi SÍR og SÍH 15.-16. nóv. 1984

OS-84083/JHD-36 B      Krafla : um borholur og gufuaugu eftir Gjástykkisgos í september 1984

OS-84084/VOD-09         Blönduvirkjun : líkantilraun á lokuvirki við Kolkuhól

OS-84085/JHD-37 B      Breytingar á sprunguvídd og grunnvatnshita í Kröflueldum 1975-1983

OS-84086/JHD-38 B      Gufuöflun í Kröflu 1974-1984

OS-84087/JHD-15         Viðnámssniðsmælingar við Svalbarðseyri 1981-1983

OS-84088/JHD-39 B      Reykjavík hola RV-41 : borun vinnsluhluta úr 437 í 1605 m

OS-84089/JHD-16         Þeistareykir : yfirborðsrannsóknir á háhitasvæðinu

OS-84090/JHD-40 B      Seljavallalaug undir Eyjafjöllum : rannsókn laugasvæðisins

OS-84091/JHD-41 B      Seltjarnarnes, hola SN-05 : framkvæmd borunar, jarðlagaskipan og örvunaraðgerðir

OS-84092/VOD-22 B     Ísinn og langtíma rennslisraðir

OS-84093/VOD-23 B     Demantskrónur : örlítil samantekt um reynslu af þeim hérlendis

OS-84094/JHD-18         Forrit til hönnunar hitaveitna og athugunar á hagkvæmni þeirra

OS-84095/JHD-17         Laugaland á Þelamörk : jarðhitarannsóknir 1983-1984

OS-84096/JHD-43 B  I   Staður : hydrological investigations : prefeasibility report

OS-84096/JHD-43 B II    Staður : hydrological model maps : prefeasibility report

OS-84097/JHD-42 B      Ölfusdalur, hola G-8 : skiljubúnaður - aflmæling

OS-84098/JHD-44 B      Manual on X-ray diffraction and operational techniques for Philips diffractometer (PW 1130)

OS-84099/OBD-03 B     Orkunotkun við hitun húsnæðis : 1 : rafhitað húsnæði í þéttbýli utan hitaveitusvæða

OS-84100/JHD-19         Varmadæla á Þórgautsstöðum : reynsla og hagkvæmni í rekstri

OS-84101/VOD-24 B     Tillögur um staðal fyrir vatnafarskort OS-VOD í mælikvarða 1:50.000

OS-84102/JHD-45 B      Nesjavellir, hola NG-9 : borun fyrir 340 mm (13 3/8") fóðringu og steyping

OS-84103/VOD-10        Hagnýt jarðefni á Reykjanesskaga

OS-84104/JHD-46         Nesjavellir, hola NG-9 : borun vinnsluhluta frá 824 í 1055 m

OS-84105/VOD-11        Virkjun Austari-Jökulsár : Stafnsvatnavirkjun : forathugun

OS-84106/VOD-12        Þjórsárvirkjanir : forathugun á virkjunaraðstæðum neðan Búrfells

OS-84107/VOD-25 B     Landmælingarskýrsla : landmælingar vegna korta í mælikvarða 1:20.000 á Þjórsársvæði

OS-84108/JHD-20         Samnýting jarðhita til raforkuframleiðslu og fiskeldis : „Raflax“ : hagkvæmniathugun

OS-84109/JHD-47 B      Reykjavík - hola RV-39 : borun vinnsluhluta frá 495 m í 2100 m

OS-84110/JHD-21         Húshitunaráætlun : IV. hluti : lokaskýrsla : samanburður hitunarkosta

OS-84111/VOD-26 B     Mælingar á Hofsafrétt og við Urðarvötn 1984

OS-84112/JHD-48 B      - kom ekki út -

OS-84113/JHD-49 B      Jarðhitasvæðið Urriðavatni : leyndardómar holu 1

OS-84114/JHD-50 B      Jarðhitasvæðið Urriðavatni : varmavinnsla og efnainnihald vatns

OS-84115/JHD-51 B      Nesjavellir, hola NG-9 : borun frá 301 m í 824 m og steyping 9 5/8" fóðringar

           

 AÐRAR SKÝRSLUR        

                                          Skipulag vinnslueftirlits á lághitasvæðum   

                                          Milos geothermal development Milos M-2 : production test : consultant´s report 

                                          Skýrsla um 12. þing Alþjóðlegu orkumálaráðstefnunnar í Nýju Delhi 18.-23. sept. 1983