Skýrslur Orkustofnunar árið 1982

OS-82001/VOD-01        Könnun á orkunotkun nýlegra einbýlishúsa : áfangaskýrsla 2

OS-82002/VOD-01 B     Áætlun á rennsli Jökulsár í Fljótsdal

OS-82003/VOD-02 B     Landmælingar vegna jarðfræðirannsókna á Fljótsdalsheiði 1981

OS-82004/VOD-03 B     Hljóðhraðamælingar við Blöndu 1981

OS-82005/VOD-02        Blönduvirkjun : jarðgrunnur á lónstæði og mat á áhrifum lónsins á jarðvegseyðingu

OS-82006/VOD-04 B     Fljótsdalsvirkjun : fylliefni í steinsteypu

OS-82007/VOD-05 B     Langtímarennsli íslenskra vatnsfalla - meðaltöl og staðalfrávik

OS-82008/VOD-06 B     Mánaðarrennsli vatnsfalla á Austurlandi

OS-82009/VOD-07 B     Fljótsdalsvirkjun : magn síuefnis við Bessastaðaá

OS-82010/VOD-08 B     Grunnvatn og lindir milli Akureyrar og Dalvíkur

OS-82011/JHD-01 B      Meðburðarmælingar í Bjarnarflagi

OS-82012/JHD-01         Viðnámsmælingar í Eldvörpum haustið 1981

OS-82013/VOD-09 B     Fljótsdalsvirkjun : byggingarefniskönnun : bráðabirgðaskýrsla

OS-82014/VOD-10 B     Þríhyrninganet fyrir Húsavík

OS-82015/VOD-11 B     Fljótsdalsvirkjun : hljóðhraðamælingar 1981

OS-82016/VOD-12 B     Fljótsdalsvirkjun - Jarðfræði : Garðavatn - Teigsbjarg - Fljótsdalur : skurðir og jarðgöng

OS-82017/VOD-13 B     Gjáfjöll : jarðfræðirannsóknir og borun 1981 : bráðabirgðaskýrsla

OS-82018/JHD-02 B      Ágrip af niðurstöðum jarðfræðikortlagningar á Flatey á Skjálfanda og Húsavík - Reykjahverfi : bráðabirgðaskýrsla

OS-82019/VOD-14 B     Fljótsdalsvirkjun : Gilsárlón - Hólmalón : jarðfræðilegar aðstæður

OS-82020/VOD-15 B     Fljótsdalsvirkjun : könnun á lausum jarðlögum á stíflu- og skurðstæðum 1981

OS-82021/VOD-16 B     Fljótsdalsvirkjun : Eyjabakkaskurður : jarðfræðikönnun

OS-82022/VOD-17 B     Fljótsdalsvirkjun : Eyjabakkastíflustæði : jarðfræðikönnun

OS-82023/JHD-02         Frumdrög að áætlun um jarðgufuaflstöð í Hengli

OS-82024/VOD-03        Um áhrif virkjunarmannvirkja á göngufisk

OS-82025/JHD-03 B      Um ástand borhola í Kröflu í febrúar 1982 : bráðabirgðaskýrsla

OS-82026/VOD-18 B     Hagkvæmni stórvirkjana austanlands í samanburði við aðra virkjunarkosti

OS-82027/JHD-03         Nýting jarðhita við garðyrkju : ráðstefna að Hótel Loftleiðum 2. desember 1980

OS-82028/JHD-04 B      Umsögn um hagkvæmni jarðvarmaupphitunar á Skútustöðum og Álftagerði

OS-82029/VOD-19 B     Sultartangavirkjun - frárennslisskurður : jarðlagalýsingar og grunnvatnsathuganir 1981

OS-82030/JHD-04         Jarðhiti í Barðastrandarsýslum

OS-82031/VOD-04        Jökulsá í Fljótsdal : rennsli áætlað með reiknilíkaninu NAM2

OS-82032/VOD-20 B     Grunnvatnsathuganir fyrir Hitaveitu Vestmannaeyja

OS-82033/VOD-05         Mapping of Iceland in scale 1:50.000 : control survey in Northwestern Iceland

OS-82034/JHD-05 B      Reykjavík hola RG-38 : borun, jarðlög og ummyndun

OS-82035/JHD-06 B      Hveravellir í Reykjahverfi : jarðhitakönnun : bráðabirgðaskýrsla

OS-82036/VOD-21 B     Grunnvatn og lindir við Húsavík í Suður-Þingeyjarsýslu

OS-82037/JHD-05         Grýta í Öngulsstaðahreppi : niðurstöður jarðhitarannsókna

OS-82038/VOD-22 B     Reynsla af borunum með Borro 4 : skilagrein

OS-82039/VOD-23 B     Selection of sites for ground-water exploitation in southwestern-Iceland

OS-82040/VOD-24 B     Niðurstöður aurburðarmælinga 1963-1981

OS-82041/JHD-07 B      Um jarðhitaleit í Burundi

OS-82042/VOD-25 B     Hólmsberg : geological report

OS-82043/VOD-06        Mapping of Iceland in scale 1:50.000 : control surveys in increments 1 and 2

OS-82044/VOD-07        Áhrif virkjunarframkvæmda á aurburð í Þjórsá

OS-82045/JHD-06         Verð á jarðgufu frá háhitasvæðum

OS-82046/JHD-07         Krafla - hola KJ-13 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar

OS-82047/VOD-08        Náttúrufarskönnun á virkjunarsvæði Héraðsvatna við Villinganes í Skagafirði

OS-82048/VOD-09        Um fiskræktarskilyrði á Héraði / Um fiskveginn í Lagarfossi

OS-82049/VOD-26 B     Króksvirkjun : jarðgrunnskort

OS-82050/JHD-08         Reykir í Fnjóskadal : áfangaskýrsla. 2 : yfirborðsrannsóknir og rannsóknarboranir árið 1980

OS-82051/JHD-08 B      Kröflupunktar í maí 1982 : bráðabirgðaskýrsla

OS-82052/VOD-27 B     Leiðbeiningar um rennslismælingar : skilagrein

OS-82053/VOD-28 B     Ófeigsfjarðarheiði : rennslisáætlun

OS-82054/VOD-29 B     Nordisk hydrologisk konferens Førde - 28.-30. juni 1982. : del III : praktisk bruk av hydrologisk informasjon : sammendrag av 19 bidrag

OS-82055/JHD-09 B      Urriðavatn, Fellahreppi : hitamælingar í botnleðju og efnagreiningar á vatnssýnum

OS-82056/JHD-10 B      Hola-4, Hvalstöð í Hvalfirði : rennslismælingar og efnagreiningar

OS-82057                         -  kom ekki út  -

OS-82058/JHD-11 B      Vatnstaka og vatnsborðslækkun í Svartsengi 1981

OS-82059/VOD-10         Vattenkraft i Island och dess hydrologiska förutsätningar

OS-82060/VOD-31 B     Kísilmálmverksmiðja við Reyðarfjörð : forkönnun á vatnsöflun

OS-82061/JHD-09         Krafla - hola KJ-14 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar

OS-82062/JHD-10         Áætlun um kostnað við hitaveitu fyrir ylræktarver í Ölfusdal

OS-82063/JHD-12 B      Hjáverk í Kröflu í lok júní og byrjun júlí 1982 : bráðabirgðaskýrsla

OS-82064/VOD-32 B     Ófeigsfjarðarheiði : forathugun á virkjunarkostum : Hvalárvirkjun I

OS-82065/VOD-33 B     Fljótsdalsheiði : úrvinnsla hitamælinga í Múlabúðum, undir Laugarfelli og við Stóralæk

OS-82066/VOD-34 B     Blönduvirkjun : vegagerðarefni á Hrafnabjargahálsi

OS-82067/JHD-13 B      Viðnámssniðsmælingar við Selfoss

OS-82068/JHD-14 B      Hitaveita í Seyluhreppi : Varmahlíð - Álftagerði, Varmahlíð - Marbæli

OS-82069/JHD-15 B      Hitaveita frá jarðhitasvæðinu við Seljavelli að Skógum, Eyjafjallahr., og á bæi á þeirri leið

OS-82070/JHD-16 B      Hitaveita á nokkra bæi í Ölfushr., Árn.

OS-82071/VOD-35 B     Blönduvirkjun : vegagerðarefni í Blöndudal

OS-82072/JHD-17 B      Hegðun kísils í affallsvatni orkuvers Hitaveitu Suðurnesja, Svartsengi

OS-82073/VOD-11        Sultartangavirkjun : líkanprófun yfirfalls

OS-82074/VOD-36 B     Nokkur atriði varðandi uppbyggingu raforkukerfisins á næstu árum

OS-82075/VOD-12        Undirbúningur vatnsaflsvirkjana : markmið og framkvæmd

OS-82076/JHD-11         Frumáætlun um flutning jarðvarma frá háhitasvæðum : Áfangi 1 : gufu- og vatnslagnir

OS-82077/JHD-18 B      Krafla - Hola KJ-19 : borun í 203 m og steyping 13 3/8" fóðringar : bráðabirgðaskýrsla

OS-82078/VOD-37 B     Verkefnalýsingar Vatnsorkudeildar fyrir árið 1982

OS-82079/VOD-38 B     Blönduvirkjun : aðkomugöng : jarðfræðirannsóknir

OS-82080/JHD-19 B      Krafla - Hola KJ-19 : borun frá 203 m í 654 og steyping 9 5/8" fóðringar : bráðabirgðaskýrsla

OS-82081                         -   kom ekki út  -

OS-82082/JHD-21 B      Upphitun með varmadælu að Stöng í Mývatnssveit

OS-82083/JHD-22 B      Kennsluleiðangur í Kröflu 1982. 07.28 - 08.04. : bráðabirgðaskýrsla

OS-82084/JHD-23 B      Krafla, hola-19 : borun vinnsluhluta holunnar : bráðabirgðaskýrsla

OS-82085/VOD-39 B     Forkönnun virkjana og rennslismælingar við Markarfljót og Hólmsá í Skaftártungu

OS-82086/VOD-13        Jökulsár í Skagafirði : forathugun á virkjunarkostum

OS-82087/JHD-24 B      Greining á áli í heitu vatni - prófun aðferða

OS-82088/JHD-12         Hveravellir í Reykjahverfi : jarðhitakönnun

OS-82089/JHD-25 B      Sýnitaka og aflmælingar í Kröflu 17/8-28/8 1982 : bráðabirgðaskýrsla

OS-82090/VOD-14         Blönduvirkjun : jarðfræðirannsóknir : 1 : almenn jarðfræði og mannvirkjafræði

OS-82091/JHD-26 B      Af Burundiferð : bráðabirgðaskýrsla

OS-82092/VOD-40 B     Hólmsberg : boreholes B-9 and B-10

OS-82093/JHD-13         Áætlun um skipulegar rannsóknir á háhitasvæðum landsins

OS-82094/VOD-15        Títanríkar steindir í gabbrói úr Hvalnesfjalli í Lóni og Meðalfelli í Nesjum

OS-82095/JHD-14         Húshitunaráætlun : II. hluti : frumáætlanir um 23 nýjar hitaveitur

OS-82096/VOD-41 B     Reykjaskóli í Hrútafirði : öflun neysluvatns

OS-82097/VOD-42 B     Sómastaðagerði, Reyðarfirði : berggrunnskönnun og berggæðamat

OS-82098/VOD-16         Fimm ára áætlun um rannsóknir vegna vatnsaflsvirkjana

OS-82099/JHD-27 B      Krafla, hola KJ-19 : upphitun, upphleyping og blástur : bráðabirgðaskýrsla

OS-82100/JHD-15         Segulmælingar í Hrafnagilshreppi í Eyjafirði

OS-82101/VOD-43 B     Keflavíkurflugvöllur og nágrenni : umsögn um jarðfræði, grunnvatn og mengunarhættu  

OS-82102/VOD-44 B     Staðarval stóriðju á Suðurnesjum - Helguvík - Vogastapi - Vatnsleysuvík : jarðfræðileg forkönnun á hugsanlegum verksmiðjulóðum

OS-82103/VOD-45 B     Surveying for mapping in scale 1:20.000 near Tungnafellsjökull

OS-82104/VOD-47 B     Stækkun Þórisvatnsmiðlunar : Cobraborun 1982

OS-82105/VOD-46 B     Vatnsfellsvirkjun : Cobraborun 1982

OS-82106/VOD-48 B     Kvíslaveita 8 : jarðgrunnskort 1982

OS-82107/VOD-49 B     Kvíslaveita 7 : stíflustæði og skurðleiðir

OS-82108/VOD-50 B     Kvíslaveita 6 : borholumælingar, grunnvatn og sprungur

OS-82109/VOD-51 B     Stórisjór : Cobraboranir og dæluprófanir 1982

OS-82110/JHD-28 B      Helstu niðurstöður Kröfluferðar 1982. 11.23-12.02. : bráðabirgðaskýrsla

OS-82111/VOD-52 B     Búrfell II : loftboranir á stöðvarhússtæði

OS-82112/JHD-29 B      Urriðavatn í Fellum : tiillögur til vatnsöflunar á árinu 1993

OS-82113/VOD-53 B     Landmælingar og cobraborun á Hofsafrétt 1982

OS-82114/JHD-30 B      Hitaveita á Kópaskeri : áætlun um hitaveitu frá jarðhitasvæðinu að Lónaengi að Kópaskeri

OS-82115/JHD-31 B      Krafla, hola KJ-20 : borun í 212,5 m og steyping 13 3/8" fóðringar : bráðabirgðaskýrsla

OS-82116/JHD-32 B      Krafla, hola KJ-20 : borun fyrir 9 5/8" fóðringu og steyping fóðurrörs : bráðabirgðaskýrsla

OS-82117/JHD-33 B      Krafla, hola KJ-20 : borun vinnsluhluta holunnar og borlok : bráðabirgðaskýrsla

OS-82118/JHD-34 B      Krafla. Hola KJ-21 : borun frá 0 - 293 m : bráðabirgðaskýrsla

OS-82119/JHD-35 B      Krafla, hola KJ-21 : borun vinnsluhluta holunnar, frá 293 m til 1200 m

OS-82120/VOD-54 B     Landmælingar vegna jarðfræðirannsókna við Blöndu 1982

OS-82121/VOD-55 B     Blönduvirkjun : berggrunnsrannsóknir 1982 : aðkomugöng - inntak - fallgöng - stöðvarhús - frárennslisgöng - frárennslisskurður

OS-82122/VOD-56 B     Blönduvirkjun : aðkomugöng : bergtækni

OS-82123/JHD-36 B      Hitaveita Suðureyrar : niðurstöður rannsókna

OS-82124/VOD-17        Sultartangavirkjun : jarðfræði- og grunnvatnsrannsóknir á svæði jarðganga og stöðvarhúss í Sandafelli 1981

OS-82125/JHD-37 B      Hitaveita á Kjalarnesi : frumáætlun um hitaveitu frá Esjubergi út á Kjalarnes

OS-82126/JHD-38 B      Kjarnaborun í Flatey á Skjálfanda : fyrstu niðurstöður : bráðabirgðaskýrsla

OS-82127/VOD-57 B     Blönduvirkjun : frárennslisgöng og stöðvarhús : bergtækni

OS-82128/JHD-39 B      Athuganir á magnesíumsilikatútfellingum við upphitun vatns

OS-82129/JHD-16         Jarðhitasvæðið Urriðavatni : efnagreiningar, líkanhugmynd, orkuvinnsla

 

AÐRAR SKYRSLUR

                                            Energiprognos för Island 1982-2000

                                            Energy forecast for Iceland 1982-2000

                                            Jarðhitaspá 1982-2000

                                            Leshefti fyrir kjarnaborun

                                            Orkuspá 1982-2000

                                            Varmadæla til húshitunar : tilraun gerð á Þórgautsstöðum í Hvítársíðu