Skýrslur Orkustofnunar árið 1981

OS-81001/VOD-01 - I     Vinnsla og flutningur raforku til aldamóta : samanburður virkjunarleiða:1. Niðurstöður og heildarsamanburður

OS-81001/VOD-01 - II    Vinnsla og flutningur raforku til aldamóta : samanburður virkjunarleiða: 2. Orkuver

OS-81001/VOD-01 - III   Vinnsla og flutningur raforku til aldamóta : samanburður virkjunarleiða: 3. Flutningskerfi

OS-81002/VOD-02        Náttúrufarskönnun á virkjunarsvæði Jökulsár í Fljótsdal og Jökulsár á Dal

OS-81003/VOD-03        Hreindýrarannsóknir á Austurlandi : framvinduskýrsla nr. 2

OS-81004/JHD-01         Jarðhitaathugun við Lýsuhól í Staðarsveit, Snæfellsnesi

OS-81005/JHD-02         World survey of low-temperature geothermal energy utilization

OS-81006/VOD-04        Vatnsbúskapur Austurlands III: lokaskýrsla

OS-81007/JHD-03         Forritin "WATCH1" og "WATCH3" : hjálpartæki til túlkunar efnagreininga á jarðhitavatni

OS-81008/JHD-04         Varmadælur við nýtingu jarðhita : fundur að Hótel Esju 6. desember 1979

OS-81009/JHD-05         Some aspects on nuclear well logging in igneous rock

OS-81010/JHD-06         Vestfirðir : efnafræði jarðhitavatns

OS-81011/JHD-07         Jarðhiti og ölkeldur í Skaftafellsþingi : yfirlit

OS-81012/JHD-08         Introduction to geostatistics : lecture notes

OS-81013/VOD-05        Refinery feasibility study Iceland

OS-81014/JHD-09        Bær í Bæjarsveit : jarðhitarannsóknir og boranir

OS-81015/JHD-10         Reykjanes : styrkur efna í jarðsjó

OS-81016/VOD-06        Methanol from municipal solid waste

OS-81017/JHD-11         Jarðhiti í Strandasýslu

OS-81018/VOD-07        Leakage from Sigalda reservoir

OS-81019/VOD-08        Blönduvirkjun : jarðfræðirannsóknir. 2 : byggingarefni

OS-81020/VOD-09        Rennslislíkan fyrir Efri-Þjórsá : NAM2-rennslislíkanið

OS-81021/JHD-12         Húshitunaráætlun : I. hluti : samantekt á upplýsingum um starfandi, fyrirhugaðar og mögulegar hitaveitur (aðrar en Hitaveitu Reykjavíkur og Hitaveitu Suðurnesja)

OS-81022/JHD-13         Magmatic gases in well fluids aid the mapping of the flow pattern in a geothermal system

OS-81023/JHD-14         Eyjafjörður : efnainnihald og ísótópahlutföll jarðhitavatns

OS-81024/VOD-10 - A   Vinnsla og flutningur raforku til aldamóta : samanburður virkjunarleiða: 4. Áhrif aukins orkufreks iðnaðar

OS-81024/VOD-10 - B   Vinnsla og flutningur raforku til aldamóta : samanburður virkjunarleiða : viðauki

OS-81025/VOD-11        Afdrif svifsins í Þórisvatni eftir miðlun og veitu úr Köldukvísl

OS-81026/JHD-15         Kristnes - Reykhús : úttekt á hálfrar aldar árangurslítilli jarðhitaleit

OS-81027/VOD-12        Tengsl svifaurs og gagnsæis í jökulskotnum stöðuvötnum

OS-81028/JHD-16         Leirá, Borgarfirði : efnastyrkur borholuvökva og útfellingahætta

OS-81029/JHD-17         Viðnámsmælingar og mat á jarðhitastöðum í Eyjafirði

OS-81030/JHD-18         Jarðhitarannsóknir við Gilslaug, Garðsárlaug og Mjaðmárdalslaug

 

AÐRAR SKÝRSLUR               

                                           Electricity forecast 1981-2000

                                           Hydrofracturing stress measurements : hole SF-18 Sandafell

                                           Madagascar : reconnaissance survey for geothermal resources - vol 1

                                           Madagascar : reconnaissance survey for geothermal resources - vol 2

                                           Raforkuspá 1981-2000

                                           Öflun neytsluvatns á Rosmhvalanesi