Skýrslur Orkustofnunar árið 1980

OS-80001/ROD-01        Olíugeymsla í berghvelfingum : forathugun

OS-80002/JHD-01         Hitaveita í Skeiðahreppi : hagkvæmnisathugun

OS-80003/ROD-02        Leiðir til orkusparnaðar á heimilum

OS-80004/JHD-02         Jarðhitaathugun við Dragháls í Svínadal í Borgarfirði

OS-80005/ROD-03        Hreindýrarannsóknir á Austurlandi : framvinduskýrsla nr. 1

OS-80006/ROD-04        Skipulag rannsókna á umhverfisáhrifum virkjana

OS-80007/JHD-03         Jarðhitarannsóknir við Svalbarðseyri 1977-1979

OS-80008/JHD-04         Kólnun vatns í hitaveitulögnum

OS-80009/JHD-05         Reykir í Fnjóskadal : jarðeðlisfræðileg forathugun jarðhitasvæðisins : áfangaskýrsla nr. 1

OS-80010/JHD-06         Jarðhiti í Gnúpverjahreppi : heildarkönnun

OS-80011/ROD-05        Virkjun Blöndu : áætlun um 177 MW virkjun við Eiðsstaði

OS-80012/ROD-06        Report on HVDC transmission

OS-80013/JHD-07         Krafla : viðnámsmælingar með fjórpólaðferð sumarið 1979

OS-80014/ROD-07        Afkoma og fæða bleikju í tveim vötnum á Auðkúluheiði

OS-80015/ROD-08        Lífvist í tjörnum og smávötnum á Vesturöræfum, Eyjabökkum og Múla : yfirlitskönnun vegna Austurlandsvirkjunar

OS-80016/JHD-08         Framleiðsla eldsneytis á Íslandi

OS-80017/JHD-09   – 1st ed      Geothermal logging : 1 : an introduction to techniques and interpretation

OS-80017/JHD-09   – 3rd ed      Geothermal logging : 1 : an introduction to techniques and interpretation

OS-80018/JHD-10         Krafla : reiknuð efnasamsetning vatns og gufu í borholum

OS-80019/ROD-09        Búðarhálsvirkjun : jarðfræði- og grunnvatnsrannsóknir 1979

OS-80020/JHD-11         Borgarfjörður : efnafræði jarðhitavatns

OS-80021/ROD-10 – JHD-17      Svartsengi : athugun á vinnslu jarðhita

OS-80022/JKD-01         Mór á Íslandi : könnun heimilda um magn og gerð

OS-80023/JHD-12         Svartsengi : efnasamsetning heits grunnvatns og hitaveituvatns

OS-80024/JHD-13         Production of fuels in Iceland

OS-80025/JHD-14         Hafsbotninn umhverfis Ísland : þróunarsaga og setlagamyndanir : yfirlitsskýrsla um stöðu rannsókna

OS-80026/JHD-15         Vetni og vetnissambönd : framleiðsla og hugsanleg notkun í stað innflutts eldsneytis

OS-80027/JHD-16         Krafla : samsetning gass í gufuaugum

OS-80028/JKD-02         Akranes : vatnsvinnslumöguleikar

OS-80029/ROD-11        Iðjusvæði : landnýting við Eyjafjörð

OS-80030/JHD-18         Lýsing á forriti til hönnunar hitaveitulagna

OS-80031-ROD-12 - I     Svartsengi I : grunnvatnsrannsóknir vegna ferskvatnsöflunar fyrir varmaorkuver

OS-80031/ROD-12 - II    Svartsengi II : kort.

OS-80032/ROD-13        Fiskifræðilegar rannsóknir á vatnakerfi Blöndu 1975-1979

OS-80033/ROD-14        Áhrif Blönduvirkjunar á gróður og beitarþol afréttalands vestan og austan Blöndu

           

AÐRAR SKÝRSLUR         

                                         

                                           Gamma ray activity in Icelandic rocks  

                                           Húshitunarspá 1980-2000

                                           Hydro : a dynamic simulation program for optimization of hydropower sites and simulation of                                               hydropower plants                  

                                           Olíunotkun 1980-2000

                                           Starfsáætlun Jarðhitadeildar 1980

                                           Vötn á Vestfjörðum : flokkun vatna eftir svæðum, stærð og hæð þeirra yfir sjávarmáli