Skýrslur Orkustofnunar árið 1976

JARÐHITADEILD          

OS-JHD-7601    Kísill og brennisteinsvetni í affallsvatni frá gufuborholum

OS-JHD-7602    Vatnasvið Hlíðardalslækjar og affallsvatn frá Kröfluvirkjun

OS-JHD-7603    Jarðhitarannsóknir og boranir í Skútudal við Siglufjörð 1975

OS-JHD-7604    Greinargerð um framkvæmdir við Kröfluvirkjun í ljósi jarðskjálfta, sprunguhreyfinga og eldgosahættu

OS-JHD-7605    Hola 1 við Litlaland, Ölfusi : borun, jarðlög og þrýstiprófanir

OS-JHD-7606    Skýrsla um jarðhitarannsóknir við Bæ og Efrahrepp í Andakílshreppi vegna hitaveitu til Borgarness

OS-JHD-7607    Borun eftir heitu vatni í Tálknafirði

OS-JHD-7608    Frumkostnaðaráætlun fyrir uppsetningu varmadælu á Stöng í Suður-Þingeyjarsýslu

OS-JHD-7609    Varmadælur

OS-JHD-7610    Jarðhitaathugun við Kópsvatn og Reykjadal í Hrunamannahreppi

OS-JHD-7611    Hitaveita á Tálknafirði : frumathugun

OS-JHD-7612    Flutningur á heitu vatni

OS-JHD-7613    Gjaldskrár hitaveitna

OS-JHD-7614    Öryggisbúnaður og framkvæmdaáætlun við boranir með Jötni í Kröflu 1976

OS-JHD-7615    Greinargerð um borun eftir heitu vatni fyrir Þorlákshöfn við Litlaland, Ölfusi

OS-JHD-7616    - kom ekki út -

OS-JHD-7617    Framvinduskýrsla um rannsóknir að Leirá

OS-JHD-7618    Absorptions-varmadælan

OS-JHD-7619    Ný viðhorf á sviði jarðhitarannsókna og borana eftir heitu vatni á Íslandi

OS-JHD-7620    Heitavatnsöflun fyrir Skógrækt ríkisins og Veiðimálastofnun í Kollafirði, Kjalarneshreppi

OS-JHD-7621    Hitaveitur í þéttbýli : staða rannsókna 1976 og framtíðarhorfur

OS-JHD-7622    Distribution of large basaltic intrusions in the Icelandic crust

OS-JHD-7623    Notkun varmadælu

OS-JHD-7624    Mælingar í borholu II í Súgandafirði

OS-JHD-7625    Hitaveita á Bíldudal : frumathugun

OS-JHD-7626    Jarðhitaborun í Árnesi, Aðaldal

OS-JHD-7627    Rennslismælingar í Bæ í Andakílshreppi

OS-JHD-7628    Borun við Syðra-Laugaland : hola LJ-5

OS-JHD-7629    Borun við Syðra-Laugaland : greinargerð um holu LJ-6

OS-JHD-7630    - kom ekki út -

OS-JHD-7631    Jarðhitaathugun við Þjórsárholt sumarið 1974

OS-JHD-7632    Framvinduskýrsla um heildarkönnun á jarðhitalíkum í Gnúpverjahreppi

OS-JHD-7633    Jarðhitarannsókn í Skagafirði 1975

OS-JHD-7634    Mælingar í holu 1, Syðra-Langholti, Hrunamannahreppi

OS-JHD-7635    Urriðavatn : jarðhitarannsóknir veturinn 1975-76

OS-JHD-7636    Greinargerð um jarðhitalíkur í Bessastaðahreppi

OS-JHD-7637    Afl- og hitamæling í holu að Reykjabóli í Hrunamannahrepp

OS-JHD-7638    Jarðhitaathuganir við Ósabakka á Skeiðum

OS-JHD-7639    Rafleiðnimælingar í Eldvörpum og Svartsengi

OS-JHD-7640    Framvinduskýrsla um breytingar á rennsli og efnainnihaldi í borholum 3 og 4 í Kröflu

OS-JHD-7641    Borholur 3, 4 og 5 í Kröflu : borun, vatnsæðar, niðurstöður berggreininga

OS-JHD-7641 B Borholur 3, 4 og 5 í Kröflu : viðauki : lýsing jarðlaga

OS-JHD-7642    Hola 7 á Syðra-Laugalandi : framvinduskýrsla um borun, jarðlög og ummyndun

OS-JHD-7643    Greinargerð um jarðhitarannsóknir á Tálknafirði sumarið 1976

OS-JHD-7644    Rafleiðnimælingar í Reykjahverfi sumarið 1976

OS-JHD-7645    Hraunflóðavarnir við Kröfluvirkjun

OS-JHD-7645 II Hraunflóðavarnir við Kröfluvirkjun : viðauki II

OS-JHD-7646    Krafla : hola KJ-6 : borun, jarðlög, vatnsæðar og ummyndun

OS-JHD-7647    Krafla : hola 7 : framvinduskýrsla um borun, jarðlög, vatnsæðar og ummyndun

OS-JHD-7648    A comparison of geothermal activity in Iceland and the Mediterranean area

OS-JHD-7649    Zeolite zones in geothermal areas in Iceland

OS-JHD-7650    Gosvakt við Kröflu : áfangaskýrsla um stöðu rannsókna og eftirlits á Kröflu-Námafjallssvæði vegna eldsumbrota og jarðhræringa

OS-JHD-7651 - I            Hitamælingar í borholum 1975 - 1

OS-JHD-7651 - II           Hitamælingar í borholum 1975 - 2

OS-JHD-7652    Heitavatnsöflun fyrir Hallkelshóla, Klausturhóla og Borg í Grímsnesi

OS-JHD-7653    Jarðhitakönnun í Hjaltadal sumarið 1976

OS-JHD-7654    Jarðhitaleit við Hofsós sumarið 1976

OS-JHD-7655    Jarðhitarannsóknir á Ísafirði

OS-JHD-7656    Dæluprófun á borholum nr. 1 og 2, Laugarbakka í Miðfirði

OS-JHD-7657    Djúpborinn Jötunn : stöðugleikaathugun vegna jarðskjálfta

OS-JHD-7658    Rannsókn á umbrotum við Kröflu og sprungukerfi í Kelduhverfi : sameiginleg rannsóknaráætlun

   

JARÐKÖNNUNAR DEILD           

OS-JKD-7601    Neysluvatnsrannsókn fyrir Akranes

OS-JKD-7602    Vatnsþörf

OS-JKD-7603    Straumsvíkursvæði : skýrsla um vatnafræðilega frumkönnun

OS-JKD-7604    Vatnsþörf og vatnsöflun á Suðurnesjum

OS-JKD-7605    Skútustaðahreppur : athugun á vatnsbólum

OS-JKD-7606    Tillögur að forkönnun á vatnafræði Rosmhvalsness

OS-JKD-7607    Skýrsla um athugun á öflun neysluvatns fyrir Leirhafnarhverfi í Presthólahreppi, N-Þing.

OS-JKD-7608    Hveragerði - neysluvatnsathugun

OS-JKD-7609    Hitaveita Suðurnesja : ferskvatnsrannsóknir : áfangaskýrsla fyrir árið 1976

OS-JKD-7610    Blönduós : neysluvatnsathugun

OS-JKD-7611    Verndunaraðgerðir vegna vatnsbóls Selfoss

     

RAFORKUDEILD       

OS-ROD-7601   Orkuvinnslugeta virkjunarvalkosta á Norðurlandi

OS-ROD-7602   Vestfjarðalína : lega og hæð stöðva í línustæði úr Hrútafirði í Reykhólasveit

OS-ROD-7603   Lega og hæð stöðva í línustæði frá Kröflu austur í Fljótsdal

OS-ROD-7604   Samkeyrsla Vesturlandskerfis

OS-ROD-7605   Kortaskrá

OS-ROD-7606   Villinganes : mælingar vegna korts 1:2000 : borholur og sprengiprófílar

OS-ROD-7607 / OS-SFS-7601   Norðurá - líkantilraunir

OS-ROD-7608   Skamms tíma mælingar sjávarfalla

OS-ROD-7609   Lögurinn : svifaur, gegnsæi og lífríki

OS-ROD-7610   Gláma area : ground control for additional mapping

OS-ROD-7611   Sjálfvirk gagnasöfnun : lauslegt yfirlit

OS-ROD-7612   Virkjun Jökulsár á Fjöllum : I : drög að áætlun um Hólsfjallavirkjun, miðlun og virkjun við Lambafjöll

OS-ROD-7613   Virkjun Fjarðarár : I : drög að áætlun

OS-ROD-7614   Mælingar brotflata í bergi

OS-ROD-7615   Viðnámsmæling : þykktarákvörðun jarðvegs með lengdarmælingu

OS-ROD-7616   Skagafjarðarafréttur : mælingar vegna korts 1:20.000

OS-ROD-7617   Bessastaðaárvirkjun : hljóðhraða- og viðnámsmælingar sumarið 1975

OS-ROD-7618   Bessastaðaárvirkjun : hljóðhraða- og viðnámsmælingar 1975 : mæligögn

OS-ROD-7619   Landmælingar við Lagarfljót 1955-1975

OS-ROD-7620   Vatnsfjarðarvirkjun

OS-ROD-7621   Fjarðarárvirkjun : athugun á orkuvinnslugetu og aflþörf

OS-ROD-7622   Framvinduskýrsla um líffræðirannsóknir á vatnakerfi Blöndu fram til ársloka 1975

OS-ROD-7623   Vatnsafl Íslands : yfirlit yfir virkjunaráætlanir gerðar á tímabilinu frá maí 1975 til maí 1976

OS-ROD-7624   Þjórsárver : framleiðsla gróðurs og heiðargæsar

OS-ROD-7625   Austurlandsvirkjun : Múli og Hraun : jarðfræðiskýrsla

OS-ROD-7626   Skjálfandafljót : virkjunarathuganir 1970-1974 og drög að áætlun um 62.5 MW virkjun við Íshólsvatn

OS-ROD-7627   Virkjun Blöndu : III : byggingarefnarannsóknir á árunum 1974-1975

OS-ROD-7628   Sigalda : um kortlagningu á sprungum í bergi Sigöldu og nágrennis

OS-ROD-7629   Kröflulína - Grímsárlína  : jarðfræðiathuganir

OS-ROD-7630   Vestfjarðavirkjanir : Ísafjarðardjúp : frumkönnun á byggingarefnum og jarðfræði

OS-ROD-7631   Sultartangi hydroelectric project : geological report

OS-ROD-7632   Blönduvirkjun : rennsli Blöndu í Langadal : lauslegur samanburður á hugsanlegum flóðum í Blöndu í Langadal með og án virkjunar miðað við árin 1950-1975

OS-ROD-7633   Dynjandivirkjun : jarðfræði

OS-ROD-7634   Uppistöðulón : sprunguhreyfingar við Langölduveitu og aðferðir við leit að sprungum og leka á botni lóna

OS-ROD-7635   Reconnaisance study for a dry dock at Reyðarfjörður

OS-ROD-7636   Vestfjarðavirkjanir : Glámusvæði : jarðfræði stíflustæða og vatnafræði

OS-ROD-7637   - kom ekki út -

OS-ROD-7638   - kom ekki út -

OS-ROD-7639   Þjórsárveita : skurðleið úr Þjórsárverum í Þórisvatn

OS-ROD-7640   Grundartangi : boranir vegna undirstöðumannvirkja járnblendiverksmiðjunnar

OS-ROD-7641   Austurlandsvirkjun : yfirlit um virkjunarhugmyndir og rannsóknir

OS-ROD-7642   Langölduveita : rannsókn á tilraunalóni við Tungnaá

OS-ROD-7643   Þórisvatn : áhrif miðlunar Köldukvíslarveitu á lífsskilyrði svifs

OS-ROD-7644   Surveying and mapping of Berufjörður area

            

STRAUMFRÆÐISTÖР     

OS-SFS-7601   - sjá OS-ROD-7607

OS-SFS-7602   Bessastaðaárvirkjun : líkantilraunir

OS-SFS-7603   Frárennsli Kröfluvirkjunar

 

AÐRAR SKÝRSLUR      

Almenningsorkuver á Íslandi 1975

Boranir í Kröflu 1976

Bráðabirgðaskýrsla um stöðu rannsókna á jarðhitasvæðinu við Kröflu

Varmaskiptastöð að Leirá : frumathugun