Skýrslur Orkustofnunar árið 1973

JARÐHITADEILD  

OS-JHD-7301    Jarðhitaathuganir á Reykjabóli í Hrunamannahreppi

OS-JHD-7302    Varmaveita frá Svartsengi : frumáætlun um varmaveitu til þéttbýlis á Suðurnesjum

OS-JHD-7303    Evolution of the axial rifting zone in northern Iceland and the Tjörnes fracture zone

OS-JHD-7304    Jarðhitaathuganir fyrir Litladal/Laugardal, Lýtingsstaðahreppi, Skagafirði

OS-JHD-7305    Skjálftamælingar vegna goss í Heimaey

OS-JHD-7306    Skýrsla um jarðhitarannsóknir í Flóa og Ölfusi 1972

OS-JHD-7307    Greinargerð um jarðhitarannsóknir á Þóroddsstöðum í Ölfusi : með áætlun um kostnað við borun

OS-JHD-7308    Um jarðhitarannsóknir og neyzluvatnsöflun á Vestfjörðum

OS-JHD-7309    Iceland in relation to the Mid-Atlantic Ridge

OS-JHD-7310    Varmaveita að þangþurrkstöð í Karlsey, Reykhólum

OS-JHD-7311    Greinargerð um jarðhitaathuganir við Hólslaug í Eyjafirði

OS-JHD-7312    Nesjavellir hola 5

OS-JHD-7313    Greiningar á leirmínerölum og zeolítum frá holu 5 á Nesjavöllum

OS-JHD-7314    Eiginleikar vatns úr borholu 1 við Varmahlíð vegna notkunar í hitaveitu

OS-JHD-7315    Athuganir á neysluvatni fyrir Patreksfjörð

OS-JHD-7316    Reykir við Reykjabraut

OS-JHD-7317    Uppleyst efni í heitu vatni : efnavarmafræðileg túlkun á hegðun þeirra : jarðhitaleit : nýtingarvandamál

OS-JHD-7318    Jarðgufuaflstöð : frumáætlun um 8mw, 12mw, 16mw og 55mw aflstöð með tilliti til virkjunar á Námafjalli eða Kröflu

OS-JHD-7319    Dæluprófun á Siglufirði 19.-27.09.73      

OS-JHD-7320    Application of the silica geothermometer in low temperature hydrothermal areas in Iceland

OS-JHD-7321    - finnst ekki -

OS-JHD-7322    Nýting jarðhita og framtíðarhorfur

OS-JHD-7323    Rafleiðnimælingar í Ölfusi og Flóa 1973

OS-JHD-7324    Jarðhitaathuganir á Hveravöllum í Reykjahverfi, Suður-Þingeyjasýslu

OS-JHD-7325    Hitamælingar í borholum 1972

OS-JHD-7326    Jarðhitaathuganir við Barðslaug í Fljótum, með kostnaðaráætlun um borun 

          

JARÐKÖNNUNARDEILD                    

OS-JKD-7301    Efnasamsetning á perlusteini í Prestahnúk

OS-JKD-7302    - finnst ekki -

OS-JKD-7303    Samantekt á rannsóknum og borunum eftir vatni til neyslu og iðnaðar fram til 1973

OS-JKD-7304    Athugun á öflun neyzluvatns fyrir Gaulverjabæjar- og Villingaholtshrepp

OS-JKD-7305    Nine analysis of Icelandic basalts for basalt casting studies

OS-JKD-7306    Vikur í nágrenni Heklu : Búrfellssvæði : framvinduskýrsla

OS-JKD-7307    Athugun á skeljasandi í Faxaflóa

OS-JKD-7308    Rannsókn vegna öflunar neysluvatns fyrir Hvammstanga

OS-JKD-7309    Leið til framtíðarlausnar á neysluvatnsmálum Akraness

OS-JKD-7310    Umsögn um áhrif malartekju Vegagerðar ríkisins á Seleyri og lagningu hraðbrautar á vatnsból Borgarness

OS-JKD-7311    Niðurstöður jarðsveiflumælinga í Leirár- og Melasveit

       

AÐRAR SKÝRSLUR           

Áætlun um húskerfi fyrir rafhitun, hitaveitu og olíuhitun

Áætlun um virkjun Blöndu : framvinduskýrsla, júlí 1973

Basaltbráð : yfirlit yfir helstu eiginleika hráefnis, sem ráða gæðum framleiðslu : samantekt á birtum heimildum

Breytt bortækni við víðar, grunnar borholur

Búðarháls : jarðfræðiskýrsla

Discussion on a simulation model for the Þjórsárver area

Efnarannsókn vatns : vatnasvið Hvítár-Ölfusár : einnig Þjórsá við Urriðafoss 1972

Eystri Jökulsá, Skagafirði. Frumáætlun um virkjanir. Austurbugur - Keldudalur, 90 MW. Keldudalur - Nýibær, 39 MW

Eystri Jökulsá, Skagafirði. Frumáætlun um virkjanir. Austurbugur - Vesturdalur, 113 MW. Framvinduskýrsla, des. 1973

Ferð til Noregs Finnlands og Svíþjóðar

Forskriftir fyrir eftirlíkingu á langtímarekstri raforkukerfa

Framvinduskýrsla : júlí 1972 - júní 1973

A geothermal power station : preliminary project report on a 8 mw, 16mw and 55 mw power station with regard to harnessing the Námafjall or Krafla thermal areas

Gnúpverjavirkjun : geological report

Greinargerð um rekstur röntgentækis Jarðhitadeildar Orkustofnunar 28/6 ´72 - 28/6 ' 73

Gufubor ríkisins og Reykjavíkurborgar : ársskýrsla 1972.

Hljóðhraðamælingar við Karlsey á Breiðafirði

Hrauneyjafoss 1971 : drilling and other geotechnical work

Landþörf orkuvinnsluiðnaðarins á Íslandi : erindi flutt á landnýtingarráðstefnu Landverndar 6.-7. apríl 1973

Langölduveita 1972 og 1973

Lega og hæð stöðva í línustæði milli Hvalfjarðar og Varmahlíðar

Mapping of the Blanda area in northwest Iceland

Mælingar á Sylgjujökli

A preliminary study of erosional features in Vatnsfell – diversion

Rafveitur á Íslandi

Rennslismælingar vegna Langölduveitu 1973

Report on a model study of marina entrance, Harbour Town, Hilton Head Islans South Carolina

Report model study of the Palmas Del Mar Marina, Puerto Rico

            Vol. 1 

            Vol. 2   

            Vol. 3

Report of working group 4 : meeting in Iceland 16-20 July 1973 –

             Vol. 1

             Vol. 2

Skýrsla um aurburðarsýni tekin 1972

Skýrsla um aurburðarrannsóknir fram til 1970 : 1. hefti

Stutt bráðabirgðaskýrsla um jarðfræðirannsóknir í Blöndudal og á Auðkúluheiði sumarið 1973

Tungnaárhraun : útbreiðslulíkur nýs hrauns

Tungnárveita : Borroboranir 1969

Um orkulindir Íslands og rannsókn þeirra

Útbreiðsla, upptök og aldur dyngjuhrauna umhverfis Reykjavík

Vatnsrennsli um Dettifoss með og án virkjunar

Vestfjarðaár : Dynjandi

Virkjun Eystri og Vestri-Jökulsár í Skagafirði með lóni við Austurbug : virkjunartilhögun og vatnafræði

Virkjun Skjálfandafljóts : samanburðaráætlanir : áætlun um virkjun við Íshólsvatn

Yfirlitstöflur yfir míneralgreiningar á borsvarfi úr holum 2 og 3 Nesjavöllum

Þáttagreining á vatnsrennsli og veðurfari