Skýrslur Orkustofnunar árið 1970


Aðgerðarannsóknir á nýtingu vatnsorku í Tungnaá og Þórisvatni

Athuganir á aðrennsli Þórisvatns

Athuganir varðandi öflun neyzluvatns fyrir Sauðárkrók

Austurlandsvirkjun og virkjun Jökulsár á Fjöllum : framhaldsskýrsla um athuganir á virkjunarmöguleikum á Norðausturlandi : nokkrar samanburðaráætlanir.

Álit Þjórsárveranefndar

Álitsgerð um verð jarðgufu frá gufuveitu jarðvarmaveitna ríkisins í Námafjalli

Breyting á pH, CO2, og H2S í heitu vatni við geymslu

Efnagreiningar á vatni úr holu S-3 Seltjarnarnesi

Exploration of the Reykianes Thermal Brine Area

Final report on geothermal seminar and geothermal field studies

Framleiðslukostnaður gufu á háhitasvæði

Gas í borholum við Námafjall

Geohydrology of the Laugarnes hydrothermal system in Reykjavík, Iceland

Gravity survey of northern Iceland 1969

Gravity survey of northern Iceland 1969 : appendix

Greinargerð um jarðhitarannsóknir við Urriðavatn

Heildregin stálrör DIN 2448

Jarðeðlisviðnámsmælingar vegna raflínu milli Egilsstaða og Laxárvirkjunar

Jarðefnaleit-málmleit á Suðausturlandi 1970 : kostnaðargát-frumáætlun

Jarðhitaleit sumarið 1969

Jarðhitasvæðin á Reykjanesskaga : Grindavíkursvæðið

Krísuvíkuráætlun 1970 : 1. framvinduskýrsla

Krísuvíkuráætlun : 2. framvinduskýrsla

Krísuvíkuráætlun 1970-71 : frumrannsókn, rannsóknarboranir og djúprannsókn

Krísuvíkuráætlun 1970-71 : kostnaðargát - frumáætlun og heildargreiðsluáætlun

Krísuvíkuráætlun 1970-1972. : staðsetning rannsóknarborhola og áætlun um rannsóknir og boranir

Laxárvirkjanir : lausleg áætlun um orkuvinnslugetu og stofnkostnað Laxárvirkjunar efri og Krákárvirkjunar með veitu úr Suðurá, Svartá og Skjálfandafljóti

Markarfljótsvirkjun : lausleg áætlun um virkjun við Stórkonufell, 138 MW, 970 GWh/a

Nokkur atriði úr vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923, er varða vatnsaflavirkjanir

Norðlingaalda : lauslegar niðurstöður jarðfræðirannsókna 1969

A program for the exploration of high temperature areas in Iceland

Rafveitur á Íslandi

Reconnaissance prospection for base-metal mineralization in Southeastern Iceland

Reykjanesáætlun 1969.  Staða rannsóknarverksins og horfur 1970

Skaftárveita : lausleg áætlun um veitu Skaftár við Sveinstind í Tungnaá

Skýrsla um frumathuganir á gróðri í Þjórsárverum sumarið 1970

Skýrsla um för á þing International Council for Bird Preservation, De Koog, Hollandi, 8. sept. 1970

Skýrsla um jarðhitarannsóknir á Dalvík í ágúst 1970

Tannhjólakrónur : rotary drilling bits

Tengi borstanga : notkun og hirðing

Um jarðfræði Laxárdals og Mývatnssveitar í S-Þing

Umsögn um háhitasvæðin í Hengli og Krísuvík með tilliti til virkjunar fyrir hitaveitu höfuðborgarsvæðisins

Vatnsstöðumælingar í borholum við Elliðaár 1969-1970

Vatnsvinnsla og vatnsstöðumælingar í borholum á Seltjarnarnesi í ágúst - sept. 1970

Þórisvatn : geological report

     Vol. 1

     Vol. 2

     Vol. 3  

Þórisvatn : geological report : supplement to volume II : The Vatnsfell Diversion, notes on geology

Þórisvatn : jarðfræðiskýrsla : hefti 5 : viðbótarskýrsla um Köldukvísl og Köldukvíslarveitu