Skýrslur Orkustofnunar og Raforkumálastjóra árið 1967


Álit Raforkunefndar Norður- og Austurlands 1966-67

Álitsgerð um jarðgufuaflstöðvar með sérstöku tilliti til virkjunar við Námafjall

Ársskýrsla Jarðhitadeildar 1966

Borholur á Nesjavöllum : með jarðfræðilegum inngangi

Bráðabirgðaskýrsla um jarðhitann í Krísuvík og Trölladyngju

Dagbókarkorn úr norðurferð dagana 1.9. - 28.9. 1967

Final report : General power system analysis and planning

Frumáætlun um varmaveitu fyrir Reykjahlíðar- og Reynihlíðarhverfi við Mývatn

Greinargerð um ferð á Torfajökulssvæði haustið 1966

Greinargerð um rennslis- og hitamælingar á fáeinum stöðum á Norðurlandi dagana 10.-12.10 1967

Greinargerð um þyngdarmælingar á Krísuvíkursvæði sumarið 1967

Hitamælingar í borholum 1966

Interpretation of infrared imagery of Mývatn area

Ísaathuganir við Tangafoss og á efri hluta Þjórsársvæðisins veturna 1964-65 og 1965-66

Jarðfræðirannsóknir : Hvítá við Bláfell

Jarðhitakönnun með rafaðferðum á Íslandi

Jökulsá á Brú : frumdrög að mynzturáætlun

Jökulsá á Fjöllum : frumdrög að mynzturáætlun

Kortaskrá

Könnun á jarðhitasvæði Reykjavíkur og nágrennis með grunnum borunum og mælingum á hitastigli

Landmælingar vegna þyngdarmælinga í Krísuvík

Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu : jarðfræði

Mynzturáætlun Þjórsár- og Hvítárvirkjana

Nokkrar athuganir við Langasjó

Radon and water in volcanic gas at Surtsey

Rekstraröryggi jarðgufuaflstöðva

Rennslismælingar 1947-1966 : mælingum raðað eftir legu frá Reykjavík vestur og norður um land : Kaldá, Hafnarfirði – Þuríðará, Vopnafirði

Rennslismælingar í Árnessýslu og Rangárvallasýslu í júní og júlí 1967

Rennslisspár

Skýrsla um athuganir varðandi neyzluvatn fyrir Hólmavík

Skýrsla um gas í Lagarfljóti og víðar

Skýrsla um Gljúfurver

Skýrsla um námsför Sveinbjörns Björnssonar til Bandaríkjanna haustið 1966

Stofn- og reksturskostnaður jarðgufuaflstöðva við Námafjall miðað við að Jarðvarmaveitur ríkisins annist jarðgufuöflun

Stórisjór : jarðfræði stíflustæðis á Tungnaá við Snjóöldufjallgarð

Straumrannsókn í Fossvogi : skýrsla nr. 1 um niðurstöðu rannsókna

Sundahöfn : Skýrsla nr. 3 um ölduhreyfingar í Viðeyjarsundi. Mælingar

Survey of the Hvítá and Thjórsá river basins, Iceland : power system analysis

Varmatap frá vatnsföllum : greinargerð um útreikninga

Vatnshæðarmælingar í borholum í Reykjavík og nágrenni 1965-1966

Vestfjarðavirkjanir : Arnarfjarðarár : virkjunarathuganir

Viðbótarskýrsla um virkjun Lagarfljóts við Lagarfoss

Virkjun Lagarfoss : þriðja viðbótarskýrsla

Víðidalsá við Tittlingastaði : lauslegt virkjunarmat gert fyrir Raforkumálastjóra

Yfirlit um rennslismælingar hvera og lauga í Borgarfjarðar- og Mýrasýslum

Þaraþurrktilraunir við jarðhita 1966 og bráðabirgðaáætlanir fyrir þaraþurrkstöð að Reykhólum á Reykjanesi við Breiðafjörð : skýrsla til orkumálastjóra

Önnur viðbótarskýrsla um virkjun Lagarfljóts við Lagarfoss : gerð fyrir Raforkumálastjóra