Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1966


11 KV háspennulínur, ísingarþungi, kostnaðarsamanburður

Athuganir á ýmsum virkjunarleiðum í Laxá, S-Þingeyjarsýslu

Athuganir varðandi kælivatn fyrir dieselstöðina á Seyðisfirði

Álitsgerð um hagræðingu á starfsemi við jarðviðnámsmælingar

Álitsgerð um hitunarþörf heimavistarskóla að Laugum í Hvammssveit, Dalasýslu, og verðmæti hitaréttinda fyrir hann

Dams in Hvita and Thjorsa River basin

Final report : Hydrological forecasting - námsdvöl Sigurjóns Rist í Denver

Geological report on the aluminium plant site at Straumsvík

Greinargerð um athuganir fyrir Hitaveitu Ólafsfjarðar

Greinargerð um hita- og rennslismælingar á Flúðum og í Gröf Hrunamannahreppi

Heildarprófun jarðhitasvæði við Hveragerði

Hæðamælingar við Hengil í júní 1966

Jarðhiti í nágrenni Selfoss

Jarðlagasnið : Akranes holur I. II. og III

Jarðlagasnið: Bjarnastaðir, Bullaugu Mosfellssveit, Laugar Dalasýslu, Ólafsfjörður, Hafnarfjörður, Bátalón Hafnarfirði, Akurhóll Síðu, Akureyri, Siglufjörður

Jarðlagasnið : Hólslaug í Eyjafirði hola 1, Klúka í Bjarnarfirði holur, 1, 2, 3 og 4

Jarðlagasnið : Hrafnkelsstaðir, Eiðar Öxl

Jarðlagasnið : Hveravík í Steingrímsfirði

Jarðlagasnið: Lýsuhóll, Seltjarnarnes, Laugahlíð (Svarfaðardal)

Jarðviðnámsmælingar sumarið 1966

Laugaland : lýsing á bergmylsnu úr holu I, boruð af Norðurlandsbor: 28.9.´64 - 25.2.´65

Listi yfir sýnishorn af bergi

Model tests on Búrfell hydroelectric power project Iceland

Price estimate for geothermal steam supplied to the diatomite factory at Mývatn

Raforkuáætlun Austurlands : um samanburð virkjunar Lagarfoss og línu frá Laxá

Rannsókn á jarðhita í Reykholtsdal

River forecasting in the Hvítá and Thjorsá river basins in Iceland

Skýrsla I um raforkumál Laxársvæðisins og Austurlands

Skýrsla um athuganir á raforkuöflun fyrir Norðurland vestra (Sléttuhlíð - Hrútafjörður)

Skýrsla um athuganir varðandi neyzluvatn fyrir Hólmavík                                                                                                                                                                            

Skýrsla um athuganir varðandi neyzluvatn fyrir Kirkjubæjarklaustur

Skýrsla um jarðviðnámsmælingar í Breiðholtshverfi

Skýrsla um virkjun Lagarfljóts við Lagarfoss

Skýrsla varðandi neyzluvatn fyrir Akureyri

Snjómæling vetur 1965/66

Suðuhiti í borholum

Sundahöfn : Skýrsla nr. 1 um ölduhreyfingu í Viðeyjarsundi

Survey of the Hvítá and Thjórsá river basins, Iceland : preliminary master plan 

Survey of the Hvítá and Thjórsá river basins, Iceland : preliminary master plan : drawings

Súðavík: skýrsla um ölduhæðir og efnisflutninga

United Nations Fellowship final report :Study tour in Sweden and Norway

Útreikningar á þrýstingi í bergi samkvæmt þekktum hitaferli

Vatnafræði Sogsins I : nokkrar undirbúningsathuganir að rannsóknum á aðrennslissvæði Sogsins

Vatnafræði Sogsins II : samanburður á rennsli og úrkomu

Veðurathuganir við Tangafoss veturinn 1964-1965 og veturinn 1965-1966

Viðbót við Hvítársvæði 1965 : vegna korts 1:20000

Virkjun Laxár við Efstafall : umsagnir dr. Frederik Vogts fram til 10.11.´66

Yfirlit yfir jarðhitasvæði á Íslandi með tilliti til hagnýtingar til húshitunar

Þríhyrningamælingar á Þjórsársvæði

Þunnsneiðar frá holu 3 Nesjavöllum

Þyngdarmælingar á Skeiðarársandi í apríl 1966