Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1964


4. norræna vatnafræðimótið : undirbúningsnefndin í Stokkhólmi 19. - 21. febrúar ´64

Athugasemdir Mr. Donley´s um nokkra vatnshæðarmælistaði og umsagnir Sigurjóns Rist um þær

Athugun á aðferðum til að bæta úr orkuskorti á Skeiðsfosssvæðinu vetrarmánuðina

Áhrif stækkunar Ljósafossstöðvar á afl og orkuvinnslu Sogskerfisins 1964-1970 : orkuspá og rekstrarathugun

Álitsgerð um varmaveitu frá Urriðavatni til Hlaða og Egilsstaða

Álitsgerð um verðmæti jarðhitaréttinda fyrir skóla að Reykjum á Reykjabraut, Austur-Húnavatnssýslu

Berggreining og eðlisþyngdarmælingar á botnseti Hvítár og helztu þveráa hennar

Búrfell project : The modified Saetersmoen scheme  

Eystri-Rangá : mat á virkjunaraðstöðu

Greinargerð um raforkumál Norðurlands

Greinargerð um rannsóknir til undirbúnings virkjana á Suðvesturlandi og Norðurlandi

Gufubor Reykjavíkurborgar og ríkisins : nokkur drög að sögu borsins

Hvítá hjá Iðu : ísaathuganir Lofts Bjarnasonar, Iðu : 1950/51 - 1963/64 : 14 ár

Hvítá undir Bláfelli

Ice observations in the lower reaches of Thjórsa River (Búrfell - Urriðafoss) Oct. 29 1963 to March 20 1964

Ísaathuganir við Búrfell febr.-apríl 1963 = Ice observations at Búrfell Feb.-April 1963

Jarðsveiflumælingar í ágúst 1964 : skýrsla um úrvinnslu

Kísilgúrverksmiðja við Mývatn : framhaldsálitsgerð

Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu : áætlanir um heildarvirkjun Laxár við Brúar

            1. bd.  -  Niðurstöður, lýsing mannvirkja, kostnaðaráætlanir

            2. bd.  -  Vatnafræði, jarðfræði, bygginarefni, bergfræðileg greining

Preliminary report on the supply of geothermal steam for the proposed diatomeous earth plant at Lake Mývatn

Rafhitun á Íslandi

Report on alternative electric power developments in Iceland – part 1

Report on alternative electric power developments in Iceland – part 2

Report on alternative electric power developments in Iceland – Annex

Report to the State Electricity Authority, Iceland concerning the Mývatn diatomite project

Samanburður á nokkrum virkjunartilhögunum fyrir orkuveitusvæði Sogsvirkjunar og Laxárvirkjunar

Samanburður á staðsetningu aluminiumbræðslu Norðanlands og sunnan

Skýrsla um athuganir varðandi neyzluvatn fyrir Búðardal í Dalasýslu

Skýrsla um athuganir varðandi neyzluvatn fyrir Patreksfjörð

Skýrsla um jarðfræðirannsókn í Borgarfjarðasýslu sumarið 1964

Skýrsla um jarðhitaathuganir á Austurlandi

Skýrsla um jarðspennumælingar, ágúst-september 1963

Skýrsla um jarðsveiflumælingar á Hafi við Búrfell í Þjórsárdal 6.-18.7.64

Skýrsla um jarðviðnámsmælingar á Grjóthálsi 1963

Skýrsla um jarðviðnámsmælingar á Sogslínu

Skýrsla um mælingu afkasta gufuborholu í Námaskarði

Skýrsla um rannsóknir á jarðhitasvæði við Áshildarholtsvatn sumarið 1964

Staðarval fyrir sumarbúðir þjóðkirkjunnar í Kjalarnesprófastsdæmi

Strengjabraut : vinnuteikningar

Summary report on geothermal power station project at Hveragerði

Tilraun til að áætla rennsli Mjólkár yfir vetrarmánuðina út frá veðurfarsþáttum

Um verndun grunnvatns

Um þykktarmælingar sanda á Suðurlandi

Virkjun Baulárvalla- og Hraunsfjarðarvatns : jarðfræði

Þjórsá : ísaathuganir veturinn 1963/64 að 13. feb. ´64

Þróun rafveitumála á Íslandi

Þuríðará í Vopnafirði : mat á virkjunarskilyrðum