Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1960


Athugasemdir og hugleiðingar í sambandi við HARZA advisory report

Athugasemdir við greinargerð Valgarðs Thoroddsen um vatnsréttindi í Arnarfirði

Extraction of salt from sea water

Framburður aurs í Þjórsá og Hvítá

Frost í janúar og flóð í febrúar : samanburður á rennsli

Hraðþurrkun á heyi með hveravatni

Hvítárvirkjanir - Hestvatn

Hydroelectric development of the river Jökulsá á Fjöllum : report

Hydroelectric power resources Hvita and Thjorsa river systems southwest Iceland : advisory report

Ísmyndun í ám og ístruflanir hjá rafstöðvum : starf vinnuhóps í ísafræðum veturinn 1959-60

Jarðboranir við Tungnaá sumarið 1959 : tekið eftir dagbókum bormanna

Jarðfræði Búrfellsvirkjunar

Kostnaðaráætlun um "Master plan" rannsóknir á Hvítá og Þjórsá

Lausleg áætlun um orkumagn virkjunarstaða á Suðvesturlandi

The Mývatn diatomite project : technical summary

Orkuvinnslugeta virkjana við Tungnaárkrók og Hrauneyjarfoss

Raforkuþörf Suðvesturlands og aukning raforkuvinnslunnar á næstu árum

Reynsla af ístruflunum í Laxá

Skýrsla um framleiðslu á askorbinsýru

Skýrsla um jarðsveiflumælingar í Grafarvogi og Vatnagörðum

Skýrsla um jarðviðnámsmælingar við Tungnaá sumarið 1959

Skýrsla um kvartanir  vegna  meintra truflana á hverum og borholum vegna prófana á gufuborholu No. 2 við Hveragerði  

Skýrsla um mælingar á gufumagni úr holu nr. 14 í Krísuvík

Skýrslur um rannsóknir á þurrkun kísilmoldar