Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1959


Drög að ísaspá við Tungnaárkrók

Handrit með niðurstöðum kortlagningar viðnámsmælinga og segulmælinga í landi 10 bæja í Lýtingsstaðahreppi, Skagafirði

Hitarafmagn : greinargerð um möguleika á að framleiða rafmagn beint úr varma og einnig kemiskt án varmamyndunar

Hvítárvirkjanir : álitsgerð um virkjanir í : Brúará við Dynjanda, Hvítá úr Hestvatni, Ölfusá við Selfoss

Hvítárvirkjanir : orkuvinnslumöguleikar og miðlunarþörf

Ísalög : almennt yfirlit

Kjarnorkuver fyrir Vestmannaeyjar

Lausleg athugun á miðlunarmöguleikum í Tungnaá

Niðurstöður athugana á Geysi í Haukadal í maí og júní 1959

Orkuverð frá litlum kjarnorkustöðvum

Preliminary appraisals of some potential hydro-electric power developments in the Þjórsá and Hvítá river systems, southern Iceland

Report on the possibility of production of salt in Iceland

Reports to The State Electicity Authority on the geology at some sites for potential hydro-power developments in the Þjórsá and the Hvítá river systems, South Iceland

Skýrsla um athuganir í Hellnum á Snæfellsnesi

Skýrsla um jarðfræðilegar athuganir í Borgarnesi

Skýrsla um jarðfræðirannsóknir sumarið 1958 vegna hugsanlegra virkjana við Þórisvatn, í Fossárdal, við Hvítárvatn

Skýrsla um jarðhitaathuganir á Húsavík

Skýrsla um jarðhitaathuganir í Bjarnarfirði syðra

Skýrsla um jarðhitaathuganir í Borgarfirði

Skýrsla um jarðhitaathuganir í Breiðafjarðareyjum og Barðastrandarsýslu

Skýrsla um jarðhitaathuganir í Leirársveit

Skýrsla um jarðhitaathuganir í Skagafirði

Skýrsla um jarðviðnámsmælingar við Hvítárvatn sumarið 1958

Skýrsla um jarðviðnámsmælingar við Þórisvatn sumarið 1958

Sogið : bráðabirgðastífla brestur 17. júní 1959

Some geological problems involved in the hydro-electric development of the Jökulsá á Fjöllum, Iceland : a report to the State Electricity Authority

Stutt yfirlit um niðurstöður rannsókna á áhrifum sápu á gos í Geysi í Haukadal sumarið 1958

Supplemental report on Jokulsa a Fjollum project, Iceland

Um lekar bergtegundir og jarðlög ráð til að þétta þau og fylgjast með leka

Urriðafoss ísaspá

Þang- og þaraiðnaður á Íslandi : stutt yfirlit yfir rannsóknir hérlendis

Þjórsá and Hvítá river systems, Southern Iceland : some hydrological aspects