Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1957


II. bráðabirgðagreinargerð um virkjun Jökulsár á Fjöllum

II. preliminary statement for the hydraulic development of the river Jökulsá á Fjöllum

Athugun á flutningsgetu 11 kV línu frá Fiskilæk að Hvalstöð

Álitsgerð um Hvítárvirkjanir

Álitsgerðir um 100.000 kW virkjanir við Sultartanga í Þjórsá, Búrfell í Þjórsá, Þórisvatn, Vatnsdalsá með Blöndu, Laxá í S-Þingeyjarsýslu, Jökulsá á Fjöllum

Álitsgerðir um fullvirkjun Fossár í Þjórsárdal. : 1. áfangi : Virkjun Fossár, 2. áfangi: Virkjun Fossár og Stóru-Laxár, 3. áfangi: Virkjun Fossár, Stóru-Laxár, Dalsár og Kisu

Bráðabirgðagreinargerð II um jarðfræðilegar athuganir í sambandi við athugun á virkjunarmöguleikum í Jökulsá á Fjöllum 

Brennisteinsvetnisaðferðin til framleiðslu á þungu vatni - nokkrir útreikningar 

Brúnþörungaiðnaður í Skotlandi

The H2S-process for the production of heavy water

Hraðþurrkun á heyi með jarðhita

Hraðþurrkun á þara með jarðhita

Kísilvinnsla við Mývatn : flutningur á efni að og frá verksmiðju

Nokkrar jarðfræðiathuganir og athugasemdir um hugsanlega virkjunarstaði við Tungnaá og Þjórsá

Raforkumál Suðvesturlands

Skýrsla um jarðfræðirannsóknir við Langasjó 1956 og 1957

Um aukningu miðlunar í Skorradalsvatni fyrir Andakílsárvirkjun  

Um jarðvatn á Miðnesi : greinargerð

Verð vatnsréttinda ánna fyrir botni Arnarfjarðar

Þjórsárvirkjanir : álitsgerð um virkjun við Sultartanga