Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1955


Greinargerð um athuganir á ám á Vestfjörðum sumarið 1954 : Seljadalsá, Fossá í Fossfirði, Dynjandi, Hvallátursá 

Greinargerð um jarðfræðilegar athuganir í sambandi við fyrirhugaða stíflu syðst í Laxárgljúfri

Greinargerð um jarðfræðilegar athuganir í sambandi við fyrirhugaða virkjun Mjólkár og Borgarhvilftarlækjar í Arnarfirði  

Íbúðarhúsið að Klausturhólum Grímsnesi : athugun á rafmagnshitun

Mælingakostnaður við Jökulsá á Fjöllum sumarið 1954

Nokkrar hugleiðingar varðandi véltjónstryggingar

Nokkur atriði um miðlunarskilyrði í Andakílsá

Sjóefnaverksmiðja

Skógaskóli : athugun á jarðhita 8. nóv., 1955

Skýrsla um athugun á virkjunarskilyrðum í Breiðdal og um rafveitu um suðurhluta Austfjarða

Skýrsla um jarðfræðiathuganir við fallvötn á Suðurlandi, sumarið 1955

Skýrsla um rannsóknir og boranir á Skeggjabrekkudal í Ólafsfirði

Specifications for different electrical projects in Iceland - 2 bd.

     -  Specifications for different electrical projects in Iceland

     -  Drawings for different electrical projects in Iceland

Specification for the „Austurland“ project

Specification for the „Vestfirðir“ project

Tíu ára áætlun um framkvæmdir héraðsrafmagnsveitna ríkisins : yfirlitstöflur

Vatnsfjörður á Barðaströnd : jarðhitaathuganir 1955

Virkjun Fossár í Þjórsárdal : álitsgerð

Virkjun Smyrlabjargaár : álitsgerð

Virkjun Urriðafoss í Þjórsá : álitsgerð

Yfirlit um landmælingu sumarið 1955

Þjórsá : bráðabirgðaskýrsla um hrannir

Þríhyrninga- og loftmyndapunktamælingar við Lagarfljót og Jökulsá á Fjöllum