Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1954


Austfjarðavirkjanir : yfirlit

Beljandavirkjun 600 kw : frumáætlun

Greinargerð um jarðfræðilegar athuganir við Lagarfoss á Fljótsdalshéraði

Hugsanlegir möguleikar til hagnýtingar jarðgufu á Námafjalli

Jökulsá á Fjöllum : álitsgerð um virkjun hennar 

Lagarfljót : stíflustæði við Lagarfoss

Lagarfossvirkjun

Large hydro-electric power resources in Iceland

Laxá í Nesjum : virkjunaraðstaða

Major power plants in Iceland : survey of the hydroelectric development of some streams

Mjólkár : virkjunaraðstaða við Borgarhvilft

Mjólkárvirkjun : Borgarhvilft 2400 kW : álitsgerð

Rafveita Austurlands : teikningar Sigurðar S. Thoroddsen verkfræðings með áætlunum um virkjun Grímsár, Fjarðarár, Lagarfoss 

Rafveita fyrir Reykhóla á Barðaströnd. Grundará og Heyá (Handrit)

Rekstraráætlanir 10-ára áætlunarinnar

Report on geological studies of the watershed of Thjórsá during the summer of 1953

Report on the geology of the ridge Dráttarhlíð

Sivilingeniör Mjös besök i tida 15-30 juni ... rasjjonaliseringstiltak

Skýrsla um athugun á jarðhita á Skútudal við Siglufjörð

Skýrsla um jarðfræðiathuganir á vatnasviði Þjórsár sumarið 1953

Skýrsla um jarðfræðiathuganir hjá Urriðafossi sumarið 1954

Stórvirkjanir á Íslandi

Um aðferðir, orkuþörf og staðarval saltvinnslu úr sjó

Um rafveitu Austurlands

Virkjun Dynjanda : greinargerð

Virkjun Grímsár : 3550 hö. : stífla við Eldvarp

Virkjun Lagarfoss : álitsgjörð

Virkjun Laxárvatns : fullnaðarvirkjun við Sauðanes : 700+500 kw

Virkjun Múlaár 100 kW