Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1953


Álagssveiflur og miðlunarþörf á Austurlandi

Corrosion in Selfoss district heating system

Corrosion of steam well casings and steam lines in Iceland

Dynjandi- og Mjólkárvirkjun : sérvirkjanir : teikningar

Fjarðará, Seyðisfirði á Neðri-Staf : skýrsla S. Rist um vatnsmagn og rennsli dags. 22. apríl 1953

Frumáætlun um hitaveitu frá Reykjahverfi til Húsavíkur

Geirastaðakvísl og Breiðan í Mývatnssveit : athugun á botnlögum

Greinargerð um jarðfræðilegar athuganir á skilyrðum til virkjunar Laxár í Nesjum í Austur-Skaft.

Leiðbeiningar um mælingar á vatnsrennsli í smáám og lækjum

Mælingar á Þingvallavatni 1953 : Vatnsborðsbreytingar á Þingvallavatni 1941-1952

Preliminary study of possibilities for utilizing Iceland's geothermal and power resources in chemical industries

The production of alumina (aluminium oxide) with the aid of natural steam

Rennsli úr Mývatni : skýrsla S. Rist 18. des. 1952. Framh. dags. 18. febr. 1953

Rennsli úr uppsprettum í Kaldárbotnun, Hafnarfirði

Reykhólar á Barðaströnd : Kötlulaug Reykhólum

Samvirkjun á Austurlandi : bráðabirgðagreinargerð um virkjun í Fjarðará eða Grímsá ásamt orkuveitum til Seyðisfjarðar, Neskaupstaðar, Eskifjarðar og Egilsstaða

Skýrsla um mælingar árið 1953 varðandi virkjanir hjá bændum

Smyrlabjargaá Suðursveit

Súgþurrkunarathuganir : Hlíð 1952-1953

Sælingsdalsá, Dalasýslu : 2. maí 1953 : rennslismæling

Um ísingu á línum

Vinnsla aluminium-oxids með jarðhita

Virkjun Fjarðarár    - (teikningar)

Virkjun Fossár við Bolungav. : samanburður á virkjunartilhögunum 300-1000 kw

Virkjun Grímsár í Skriðdal

Virkjun Grímsár  - (teikningar)

Virkjun Lagarfoss

Virkjun Múlaár í Garpsdal 200 kW