Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1951


Áætlun um raforkuver í Krísuvík, ásamt greinargerð

Efnagreiningar á hverum og laugum

Grímsá, Eyvindará og Miðhúsaá

Hagnýting jarðhita í iðnaði

Hitamælingar í Mývatni

Hitaveita Selfoss : ryðmyndunarathuganir.

Skýrsla um tilraunir á korrosion af völdum Hitaveitu-vatnsins í Reykjavík

Húsadalsá : vhm 63  -  (ath. myndirnar vantar í skýrsluna)

Laxárvirkjun : Rennslisjöfnunarvirki í Laxárósum við Mývatn. Útboðslýsing  

Rannsókn á jarðhita að Víðivöllum í Skagafirði

Rennsli Ölfusár 25. nóvember 1951

Skýrsla um jarðfræðiathuganir á nokkrum stöðum við Hvítá og þverár hennar frá sept.-okt. 1949 og Skýrsla um jarðfræðirannsóknir við Gullfoss í sept. 1951

Skýrsla um rannsóknir á jarðhita í Hengli, Hveragerði og nágrenni árin 1947-1949 : seinni hluti

Skýrsla um súgþurrkunarrannsóknir árið 1951  

Snjómæling á Vatnajökli

Snjómæling á Vatnajökli 27. marz til 24. apríl 1951

Sulphur in Iceland

Um möguleika á jarðhita í landi Hóla í Hjaltadal

Um virkjun Fjarðarár samkvæmt áætlunum verkfræðinganna Guðmundar Marteinssonar og Sigurðar Thoroddsen, og um veitur úr frá henni

Vatnamælingar í S.-Þing. 1. til 11. febr. 1951

Vestfjarðavirkjanir : virkjun Fossár í Fossfirði 300 og 222 kW : frumáætlun

Vestfjarðavirkjanir : virkjun Seljadalsár 220 kW : frumáætlun

Virkjun Húsadalsár í N-Ís.

Virkjun Hvammsár í Vopnafirði

Virkjun Selár í Selárdal, Vopnafirði

Virkjun Selár í Selárdal, Vopnafirði : kostnaðaráætlun

Virkjun Smyrlabjargaár