Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1950


Frumáætlun um hitaveitu til Sauðárkrókskaupstaðar

Greinargerð um efnahag og orkusölu Andakílsárvirkjunar

Laxárvirkjun. Udbygning af et 11.500 H.K. nyt kraftværk i Laxá. Licitation. De bygningstekniske arbejder

Laxárvirkjun. Udbygning af et 11.500 HK kraftværk i Laxá í Nordisland. 66kV höjspændingsledningen fra Laxá til Akureyri licitation

Nokkrar jarðfræðilegar athuganir við Blöndu og Vatnsdalsá

Rafstöð fyrir húsmæðraskóla í Axarfirði

Skýrsla um athugun á virkjunarskilyrðum í nokkrum fallvötnum á Fljótsdalshéraði   

Skýrsla um athugarnir  á virkjunarskilyrðum í nokkrum fallvötnum á Fljótsdalshéraði   

Skýrsla um jarðfræðilegar athuganir í sambandi við fyrirhugaðar virkjanir á Fljótsdalshéraði

Skýrsla um rannsóknir á jarðhita í Hengli, Hveragerði og nágrenni árin 1947-1949 – fyrri hluti

Um orsakir jarðhitans  

Virkjun Grjótár í Steingrímsfirði