Skýrslur Raforkumálastjóra árið 1949


Áburðarverksmiðjan afl- og orkuþörf hennar

Borðeyri : jarðviðnámsmælingar Borðeyri

Frumáætlun um virkjun Sandár

Invitation of tender for the construction work at the water power plant "Nedra (Neðra)Sog" Iceland

Laxárvirkjun. The hydroelectric development on River Laxá. General information and economic survey

Selá og Hvammsá, Vopnafirði

Skýrsla til hitaveitustjóra um rannsóknir á jarðhita

Skýrsla um athuganir og mælingar á Vopnafirði sumarið 1949

Sogsvirkjun 44.000 H.P. hydroelectric development of the falls "Írafoss" and "Kistufoss" in river Sog. Invitation of tender : hydraulic turbines, electric generators, transformers and switchgear

Sogsvirkjun. Preliminaries for a new development. A survey of extension possibilities and financial data

Udnyttelse af Islands varme Kilder. I.  Anlæg til fremstilling af bundet kvælstof   

Udnyttelse af Islands varme Kilder. II. Saltværk 

Udnyttelse af Islands varme Kilder. III. Oversigt