Skýrslur Orkustofnunar árið 1999

OS-99001         Hvítá, Árnessýslu; Gullfoss, vhm 87 : rennslislykill nr. 3

OS-99002         Viðnámsmælingar umhverfis Sandfell, Reykjanesskaga 

OS-99003         Reykjanes - hola RN-10 : borun 1. og 2. áfanga. Áfangaskýrsla 

OS-99004         Hitaveita Rangæinga. Borun vinnsluholu í Kaldárholti fyrir Hitaveitu Rangæinga. Verk- og útboðslýsing   (lokuð skýrsla)

OS-99005         Vatnafar Þjórsárvera

OS-99006         TEM-mælingar í nágrenni Keflavíkur 1998 

OS-99007         Svartsengi : vinnslueftirlit með vatnstöku Vatnsveitu Suðurnesja árið 1998 

OS-99008         Borehole LL-03, Laugalandi í Holtum : geological report

OS-99009         Borehole HH-01, Haukholt í Hreppum : geological report

OS-99010         Smjörhólsá, Öxarfirði, vhm 282 : rennslislykill nr. 1

OS-99011         Hitaveita Suðureyrar : efnasamsetning vatns úr vinnsluholum 1998

OS-99012         Smáskjálftar í Kröflu í lok borunar holu KJ-31 í október 1997

OS-99013         Fnjóská, ofan Árbugsár, vhm 200 : rennslislykill nr. 2

OS-99014         Orkuvinnsla í sátt við umhverfið : stefna Orkustofnunar í umhverfismálum

OS-99015         Reykjanes - hola RN-10 : borun 3. áfanga

OS-99016         Ársfundur Orkustofnunar 1999

OS-99017         Vatnafar á Fljótsdalsheiði og Eyjabökkum

OS-99018         Vatnasvið Elliðaánna : vatnafar og rennslishættir

OS-99019         Efnastyrkur í nokkrum jökulám

OS-99020         Geldingsá, Nýjabæjarafrétt, vhm 269 : rennslislyklar nr. 1 og 2

OS-99021         Vatnsdalsá, Forsæludal, vhm 45 : rennslislyklar nr. 4 og 5

OS-99022         Nesjavellir, hola NJ-20 : 1. áfangi: Borun fyrir öryggisfóðringu í 300 m dýpi

OS-99023         Selfossveitur : eftirlit með jarðhitavinnslu 1997-1998

OS-99024         Rannsóknir á kjarna úr holu ÖJ-1, Ölkelduhálsi

OS-99025         Viðnámsmælingar við Þingeyrar

OS-99026         Kolka, Sleitustaðir, vhm 52 : rennslislyklar nr. 2 og 3

OS-99027         Höfuðborgarsvæði. Holur HS-52 til HS-64 : hitastigulsholur í Geldinganesi

OS-99028         Ferilprófun á Mývatnssvæðinu

OS-99029         Laxá, Birningsstaðasog, vhm 32 : rennslislykill nr. 3

OS-99030         Nesjavellir, hola NJ-20 : 2. áfangi : Borun fyrir 9 5/8" vinnslufóðringu í 773 m dýpi

OS-99031         Jarðfræði á Hofsafrétt í Skagafirði

OS-99032         Bægisá, Syðri-Bægisá, vhm 92 : rennslislykill nr. 2

OS-99033         Kalkútfellingar í borholum í Kröflu : tálmun útfellinga með efnaíblöndun

OS-99034         Veitustofnanir Hveragerðis : varmaöflun fyrir hitaveitu í Hveragerði - nýborun

OS-99035         Hitaveita Flúða : efnasamsetning vatns úr borholum og úr Litlu Laxá

OS-99036         Svartsengi - hola SJ-17 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar. Lokaskýrsla

OS-99037         Grunnvatnsboranir í Bláfjöllum

OS-99038         Efnasamsetning jarðhitavatns og neysluvatns í Hrísey árið 1998

OS-99039         Hæðarendi : the calculation of calcium carbonate saturation in geothermal fluids, and the application of a downhole heat exchange to prevent scaling

OS-99040         Vatnsdalsá, Vatnsfirði, vhm 204 : rennslislyklar nr. 4 og 5

OS-99041         Hitaveita Þorlákshafnar : eftirlit með jarðhitavinnslu 1997-1999

OS-99042         Hundsá í Skötufirði, vhm 199 : rennslislyklar nr. 3 og 4

OS-99043         Borholur á Suður-Reykjum : jarðfræði og ummyndun

OS-99044         Nesjavellir, hola NJ-19 : 1. áfangi: Borun fyrir öryggisfóðringu í 283 m dýpi

OS-99045         Skaftárveita : berggrunnur - jarðgrunnur

OS-99046         Hitaveita Suðurnesja : ferskvatnsmælingar 1982-1999

OS-99047         Hola SR-02 á Syðri-Rauðamel, Kolbeinsstaðahreppi : borun, jarðlög, ummyndun, afkastaprófun og efnasamsetning vatns

OS-99048         Vatnshæðarmælingar í Jökulsárlóni á Breiðamerkursandi 1991-1998

OS-99049         Nesjavellir, hola NJ-19 : 2. áfangi: Borun fyrir 9 5/8" vinnslufóðringu í 793 m dýpi

OS-99050         Hitaveita Sauðárkróks : eftirlit með jarðhitavinnslu við Áshildarholtsvatn árið 1998

OS-99051         Þjórsá, Tröllkonuhlaup, vhm 597 : rennslislykill nr. 3

OS-99052         Þjórsá, Sandafell, vhm 97 : rennslislyklar nr. 9 og 10

OS-99053         Krafla, hola KJ-33 : 1. áfangi: Borun fyrir öryggisfóðringu í 321 m dýpi

OS-99054         TEM-mælingar í nágrenni Keflavíkur 1999

OS-99055         Reykhólar í Reykhólasveit : eftirlit með efnasamsetningu vatns úr holum 2 og 7, 1998

OS-99056         Demonstration of improved energy extraction from a fractured geothermal reservoir. A progress report for the period 1.10.1998-31.3.1999 for the Thermie project GE-0060/96

OS-99057         Ása-Eldvatn, Eystri-Ásar, vhm 328 : rennslislykill nr. 1

OS-99058         Skjálfandafljót, Aldeyjarfoss, vhm 238 : rennslislyklar nr. 3, 4, 5 og 6

OS-99059         Svartsengi : vinnslueftirlit júlí 1998 - júlí 1999

OS-99060         Reykjanes : vinnslueftirlit júlí 1998 - júlí 1999

OS-99061         Krafla, hola KJ-33 : 2. áfangi: Borun fyrir vinnslufóðringu í 1120 m dýpi

OS-99062         Tungnaá, Hald, vhm 98 : rennslislykill nr. 8

OS-99063         Hvítá, Fremstaver vhm 235 : rennslislykill nr. 3

OS-99064         Bakkahlaup Öxarfirði, hola BA-02 : Áfangaskýrsla 1. Borun 1., 2. og 3. áfanga

OS-99065         Fallmælingar og GPS-mælingar á utanverðum Reykjanesskaga 1999

OS-99066         Hvítá, Fremstaver, vhm 235 rennslislykill nr. 4

OS-99067         Skjálfandafljót, Goðafoss, vhm 50 : rennslislykill nr. 5

OS-99068         Svartá í Bárðardal, vhm 116 : rennslislykill nr. 4

OS-99069         Nesjavellir hola NJ-20 : 3. áfangi: Borun vinnsluhluta í 1800 m dýpi

OS-99070         Arnardalsá, Möðrudal; Arnardalsalda, vhm 332 : rennslislykill nr. 2

OS-99071         Svartá í Bárðardal, vhm 116 : rennslislykill nr. 5

OS-99072         Krafla, hola KJ-33 : 3. áfangi: Borun fyrir vinnsluhluta í 2011 m dýpi

OS-99073         Krafla, hola KJ-34 : 1. áfangi: Borun fyrir öryggisfóðringu í 377 m dýpi

OS-99074         Bakkahlaup Öxarfirði, hola BA-02 : Áfangaskýrsla 2. Borun 4. áfanga

OS-99075         Reykjará, Brúaröræfum; ofan Brúar á Jökuldal, vhm 366 : rennslislykill nr. 2

OS-99076         Hitaveita Ólafsfjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1998

OS-99077         Nesjavallaveita : GPS-mælingar og mælingar yfir sprungur á Hengilssvæði 1999

OS-99078         Röntgen-efnagreiningartæki Orkustofnunar (XRF) : prófun, uppsetning og notkun

OS-99079         Bakkahlaup Öxarfirði hola BA-02 : Áfangaskýrsla 3. Borun vinnsluhluta holunnar

OS-99080         Framburður svifaurs í Blöndu

OS-99081         Segulmælingar við Sigtún og Grýtu Eyjafirði

OS-99082         Raforkuspá 1999-2025 : endurreikningur á spá frá 1997 út  frá nýjum gögnum og breyttum forsendum

OS-99083         Fellsá, Sturluflöt, vhm 206 : rennslislyklar nr. 10 og 11

OS-99084         Orkuveita Húsavíkur : eftirlit með jarðhitavatni 1998 og yfirlit um borholur á Hveravöllum í Reykjahverfi

OS-99085         Kelduá, Kiðafellstunga, vhm 205 : rennslislyklar nr. 7, 8 og 9

OS-99086         Hitaveita RARIK á Siglufirði : vinnslueftirlit 1998-1999

OS-99087         Hitaveita Akureyrar : eftirlit með jarðhitasvæðum 1998 og horfur í orkubúskap veitunnar

OS-99088         Nesjavellir hola NJ-19 : 3. áfangi: Borun vinnsluhluta frá 793 dýpi í 1700 m dýpi

OS-99089         Krafla, hola KJ-34 : 2. áfangi: Borun fyrir vinnslufóðringu í 1031 m dýpi

OS-99090         Flóð á Suðurlandi í desember 1997 : flóðaskýrsla 1997

OS-99091         Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 94 við stíflustæði í Þórisós

OS-99092         Rennslisgögn úr Köldukvísl ofan Þórisvatns (vhm 95) og við Brúarfoss (vhm 125) : árin 1959-1972

OS-99093         Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 96 í Tungnaá við Vatnaöldur : árin 1959-1988

OS-99094         Rennslisgögn úr vatnshæðarmælum í Þjórsá við Sandafell (vhm 97) og Tröllkonuhlaup (vhm 597) : árin 1962-1975

OS-99095         Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 98 í Tungnaá við Hald : árin 1960-1971

OS-99096         Rennslisgögn úr vatnshæðarmæli 132 í Tungná við Hrauneyjafoss : árin 1967-1976

OS-99097         Hvítá, Kljáfoss, vhm 66 : rennslislykill nr. 3

OS-99098         Vatnsdalsá, Vatnsfirði, vhm 208 : rennslislykill nr. 1

OS-99099         - kom ekki út -

OS-99100         Flóð íslenskra vatnsfalla : flóðagreining rennslisraða

OS-99101         Krafla, hola KJ-34 : 3. áfangi: Borun vinnsluhluta frá 1031 í 2002 m dýpi

OS-99102         Hitaveita Dalvíkur : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1998

OS-99103         Grímsá, Lundarreykjadal, vhm 65 : rennslislykill nr. 2

OS-99104         Norðurá, Borgarfirði, vhm 120 : rennslislykill nr. 2

OS-99105         Jarðvarmavirkjun í Bjarnarflagi : mat á umhverfisáhrifum . áhrif losunar gastegunda og affallsvatns   

OS-99106         Breytingar á rennslislyklum í Jökulsá á Dal við Hjarðarhaga

OS-99107         Hitaveita Seltjarnarness : vinnslueftirlit 1998-1999

OS-99108         Forðafræðistuðlar : samspil ummyndunar og efnainnihalds í bergi

OS-99109         Skarðsá, Núpaskot, vhm 367 : rennslislyklar nr. 2, 3, 4 og 5

OS-99110         Áhrif mælingahraða og mælingabils á gæði gammamælinga í  borholum

OS-99111         Hitaveita Suðurnesja - Vatnsveita Suðurnesja : grunnvatnsmælingar vatnsárið 1998/1999

OS-99112         Hiti í berggrunni og hugmyndalíkan af jarðhitakerfum á höfuðborgarsvæðinu

OS-99113         Höfuðborgarsvæði. Holur HS-49- og HS-50. : jarðfræði og jarðlagamælingar

OS-99114         Vatnsstaða í þremur borholum í Heiðmörk á vatnsárunum 1997/98 og 1998/99 : vhm 187, vhm 188, vhm 189

OS-99115         Grímsvatnahlaupið fyrra 1996

OS-99116         Hitaveita Rangæinga. Eftirlit með jarðhitavinnslu 1998-1999

OS-99117         Svartsengi - Hola SJ-18 : borun, rannsóknir og vinnslueiginleikar : lokaskýrsla

OS-99118         Akureyri : jarðfræðikort 1:50.000