Skýrslur Orkustofnunar árið 1998

OS-98001         Vatnsstaða í þremur borholum í Heiðmörk á árunum 1996-1997 : vhm 187, vhm 188, vhm 189

OS-98002         Breytingar á landhæð við Kröflu 1974-1995 : samantekt á landhæðarmælingum

OS-98003         Mælingar á holu AS-01 á Arnarstöðum í Helgafellssveit í janúar 1998

OS-98004         Selfossveitur : eftirlit með jarðhitavinnslu 1996-1997

OS-98005         Samnýting orkulinda : erindi flutt á afmælisráðstefnu Orkustofnunar "Orkuvinnsla í sátt við umhverfið" í október 1997

OS-98006         Selfossveitur : vatnsvinnslumöguleikar á vinnslusvæðinu í Þorleifskoti og Laugardælum

OS-98007         Vatnsflóð í Eldhrauni 1997

OS-98008         Afkastamælingar á borholum í Svartsengi og í Eldvörpum árin 1996 og 1997

OS-98009         Ársfundur Orkustofnunar 1998

OS-98010         Hönnun háhitaholu við Bakkahlaup í Öxarfirði og rannsóknaráætlun

OS-98011         Þunnsneiðalýsingar og myndir úr holum á Suður-Reykjum : hefti 9-13

OS-98012         Tvífasa reiknilíkan og spár þess um afköst suðusvæðisins í Svartsengi

OS-98013         Ölfusá, Selfoss, vhm 064 : rennslislykill nr 3

OS-98014         Sedimentary basins of the N-Iceland shelf : draft version for discussion (April-May 1998)

OS-98015         Höfuðborgarsvæði. Holur HS-45 til HS-48 : jarðfræði og jarðlagamælingar

OS-98016         Mat á framtíðar- eða varavatnsbólum fyrir Vatnsveitu Reykjavíkur

OS-98017         Framburður svifaurs í Hvítá í Borgarfirði

OS-98018         Borun rannsóknarholna við Laugaland á Þelamörk 1998 : útboðslýsing – tilboðsform

OS-98019         Borun hitastigulsholna fyrir Hita- og vatnsveitu Akureyrar : útboðslýsing – tilboðsform

OS-98020         Borun hitastigulsholna á Fljótsdalshéraði og Seyðisfirði : útboðslýsing – tilboðsform

OS-98021         Krafla, hola KJ-16A : endurvinnsla holu KJ-16

OS-98022         Skýrsla um fyrirvaralausar rekstrartruflanir í raforkukerfinu 1992-1996

OS-98023         Demonstration of improved energy extraction from a fractured geothermal reservoir : a progress report for the period 1.10.1997-31.3.1998 for the Thermie project GE-0060/96

OS-98024         Hitaveita Egilsstaða og Fella : eftirlit með jarðhitasvæðinu í Urriðavatni árin 1996 og 1997

OS-98025         TEM-viðnámsmælingar í Svartsengi

OS-98026         Gufuneshöfði : jarðlagasnið og kort

OS-98027         Vesturöræfi - Hraun : samræming jarðfræðikorta á Austurlandi

OS-98028         Vestari-Jökulsá, Skiptabakka, vhm 232 : rennslislykill nr. 6

OS-98029         Veita Vestari-Jökulsár til Blöndulóns : áhrif á gróðurfar og rof

OS-98030         Lambanesreykir í Fljótum : prufudæling borholu

OS-98031         Höfuðborgarsvæði : þrívítt líkan af jarðlagasyrpum

OS-98032         Hitaveita Akureyrar : orkubúskapur og eftirlit með jarðhitasvæðum 1997

OS-98033         Þjórsá, Þjórsártún, vhm 30 : rennslislykill nr. 3

OS-98034         Kelduá, ofan Grjótár, vhm 254 : rennslislykill nr. 2

OS-98035         Hamarsá, Bótarhnjúkur, vhm 266 : rennslislykill nr. 3

OS-98036         Fossá, Líkárvatn, vhm 278 : rennslislykill nr. 3

OS-98037         Vesturdalsá, Hraunum; Vatnadæld, vhm 267 : rennslislykill nr. 2

OS-98038         Geithellnaá, Norðurhnúta, vhm 256 : rennslislykill nr. 2

OS-98039         Ytri-Sauðá, Sauðárvatnsós, vhm 255 : rennslislyklar nr. 2 og 3 

OS-98040         Brúará, Dynjandi, vhm 043 : rennslislykill nr. 3

OS-98041         Reservoir parameters TCP-project : a thin-section study of the Öskjuhlíð samples

OS-98042         Hitaveita Ólafsfjarðar : eftirlit með jarðhitavinnslu árið 1997

OS-98043         GPS-mælingar á Austurlandi vegna tengingar þríhyrninganeta við landsnet með viðmiðun ÍSN93

OS-98044         Svartsengi : vinnslueftirlit júlí 1997 - júlí 1998

OS-98045         Reykjanes : vinnslueftirlit júlí 1997 - júlí 1998

OS-98046         Hitaveita RARIK á Siglufirði : vinnslueftirlit 1997-1998

OS-98047         Jarðhitakerfið á Reykjanesi : mat á innra ástandi og afkastagetu

OS-98048         Hitaveita Þorlákshafnar : niðurstöður hitamælinga og djúpsýnatöku úr holu HJ-01 og tillögur um aðgerðir til að viðhalda vinnslugetu hitaveitunnar

OS-98049         Hitaveita Hvammstanga : efnaeftirlit með jarðhitavatni 1997

OS-98050         Demonstration of improved energy extraction from a fractured geothermal reservoir : mid-term report on Thermie Project GE-0060/96

OS-98051         Öxarfjörður : athuganir á gasi

OS-98052         Hitaveita Húsavíkur : eftirlit með jarðhitavatni 1997

OS-98053         Hitaveita Sauðárkróks : eftirlit með jarðhitavinnslu við Áshildarholtsvatn 1997

OS-98054         Hitaveita Blönduóss : efnaeftirlit með jarðhitavatni 1997

OS-98055         Krafla, hola KJ-32 : 1. áfangi: borun fyrir öryggisfóðringu í 295 m dýpi

OS-98056         Þróun á röntgenaðferðum til magnbundinnar greiningar á leirsteindum í basalti

OS-98057         Krafla, hola KJ-32 : 2. áfangi: Borun fyrir vinnslufóðringu í 1077 m dýpi

OS-98058         Krafla, hola KJ-32 : 3. áfangi: Borun vinnsluhluta 1077-1875 m dýpi

OS-98059         Raforkuspá 1998-2025

OS-98060         Nesjavallaveita : fallmælingar og GPS-mælingar á Hengilssvæði 1998

OS-98061         Demonstration of improved energy extraction from a fractured geothermal reservoir : a progress report for the period 01.04.1998 - 30.09.1998 for the Thermie project GE-0060/96

OS-98062         Jarðhitaleit við Ísafjörð og Bolungarvík 1997-98

OS-98063         TEM-mælingar í Svínavatnshreppi 1998

OS-98064         Gróðurhúsaáhrif virkjunarlóna : heimildakönnun

OS-98065         Forðafræðistuðlar : reynslusamband til að breyta mældri gaslekt í vatnslekt

OS-98066         Krafla-Námafjall : áhrif eldvirkni á grunnvatn

OS-98067         Þyngdarmælingar á Nesjavöllum og Hengilssvæði árið 1998

OS-98068         GPS-mælingar á Norðurlandi vegna tengingar þríhyrninganeta við landsnet með viðmiðun ÍSN93

OS-98069         Hitaveita Dalvíkur : eftirlit með jarðhitavinnslu við Hamar árið 1997

OS-98070         Svartsengi : vinnslueftirlit með vatnstöku Vatnsveitu Suðurnesja árið 1997

OS-98071         Borehole LN-10 Thorlákshöfn : geological report

OS-98072         Miðhlutará, Hofsafrétt, vhm 331 : rennslislykill nr. 1

OS-98073         Nesjavellir. Borun holu NJ-19 : forsendur fyrir staðsetningu og hönnun holunnar

OS-98074         Landbrot við Skorradalsvatn

OS-98075         Nesjavellir. Borun holu NJ-20 : forsendur fyrir staðsetningu og hönnun holunnar

OS-98076         Hitaveita Seltjarnarness : vinnslueftirlit 1997-1998

OS-98077         Hitaveita Rangæinga : eftirlit með jarðhitavinnslu 1997-1998 og staða vatnsöflunar

OS-98078         Eftirlit með holum 10 og 11 í Hrísey árið 1997

OS-98079         Hiti í Lagarfljóti

OS-98080         Hitaveita Suðurnesja - Vatnsveita Suðurnesja : grunnvatnsmælingar vatnsárin 1996/97 og 1997/98

OS-98081         Tungnaá, Hrauneyjafoss, vhm 132 : rennslislykill nr. 3

OS-98082         Afkoma nokkurra jökla á Íslandi 1992-1997

OS-98083         Hitastiguls- og vatnsleitarboranir á Seyðisfirði

OS-98084         Krafla, hola KJ-29 : 3. áfangi: Borun fyrir vinnsluhluta 1004 - 2103 m dýpi


Rammaáætlun Norðmanna um vatnasvið : Samlet plan for vassdrag: Frásögn af kynnisferð til Oslóar 23.-26. nóv. 1998

Uppbygging landfræðilegra gagnasafna hjá Orkustofnun