Nýtt á Bókasafni Orkustofnunar í október 2018

Skýrslur Orkustofnunar og ÍSOR 

  

OS-2018-04          Skýrsla Orkustofnunar um starfsemi raforkueftirlits 2017

OS-2018-05          Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi árið 2017

                              

ÍSOR-2018/048    Stóra-Ármót - Hola HT-27 : Túlkun holusjármælinga / Ögmundur Erlendsson    

ÍSOR-2018/049    Longonot Geothermal Area Kenya : Due Diligence Report / Daði Þorbjörnsson, Helga Tulinius  -  (Lokuð skýrsla – Closed report)  

ÍSOR-2018/052     Þeistareykir : Revision of the Geological and Alteration Model / Unnur Þorsteinsdóttir, Ragnheiður S. Ásgeirsdóttir, Gunnlaugur M. Einarsson, Magnús Á. Sigurgeirsson, Helga M. Helgadóttir and Steinþór Níelsson     

ÍSOR-2018/053   Skagafjarðarveitur : efnaeftirlit með jarðhitasvæðum árið 2018 / Finnbogi Óskarsson  

ÍSOR-2018/054    Þjórsárholt : Borun eftir jarðhita / Árni Hjartarson 

ÍSOR-2018/056    Nesjavellir - Hola NJ-30 : 3. áfangi : Borun fyrir 9 5/8" götuðum leiðara í 2267 m dýpi / Helga Margrét Helgadóttir, Magnús Á. Sigurgeirsson, Ragnheiður S. Ásgeirsdóttir, Sveinborg Hlíf Gunnarsdóttir, Hörður H. Tryggvason, Þorsteinn Egilson

ÍSOR-2018/057    Nesjavellir - Hola NJ-30 : Forborun, 1. og 2. áfangi : Borun fyrir yfirborðsfóðringu í 96 m, öryggisfóðringu í 306 m og vinnslufóðringu í 800 m / Helga Margrét Helgadóttir, Ragnheiður S. Ásgeirsdóttir, Hörður H. Tryggvason     

ÍSOR-2018/058    Well RN-15/IDDP-2 : Injection Test on 10th September 2018 / Helga Tulinius - (Lokuð skýrsla)

ÍSOR-2018/059    Mælingaeftirlit á Bitru árið 2018 / Hörður Tryggvason

                      

Talnaefni Orkustofnunar

OS-2018-T012-01                                                                                                                                              Frumorkunotkun jarðhita á Íslandi 2017 eftir vinnslusvæðum                                                                                                 /  Geothermal Primary Energy Use in Iceland 2017 by Production Area          

OS-2018-T007-02                                                                                                                                                               Þróun olíunotkunar eftir geirum á Íslandi 1982-2017                                                                                                               / Development of fuel consumption by sector in Iceland 1982-2017


Útgáfa Jarðhitaskólans

Geothermal training in Iceland 2017: reports of the United Nations University Geothermal Training Programme / Reykjavík : United Nations University : Orkustofnun,  2018. – 378.006 Uni

Geothermal diploma course for Latin America : 2017 Edition : Annual report / Ingimar Guðni Haraldsson  / Reykjavík : United Nations University, Orkustofnun, 2018. – 378.006 Uni  - (Lokuð skýrsla)


Bækur og annað aðfengið efni         

Energy in the West Nordics and the Arctic : Case Studies   / Copenhagen : Nordic Council of Ministers, 2018. – 333.006 Nor

Energy in the West Nordics and the Arctic : Scenario Analysis    / Copenhagen : Nordic Council of Ministers, 2018. – 333.006 Nor

Skýrsla starfshóps um regluverk í tengslum við starfsemi og framkvæmdir vegna vindorkuvera / Reykjavík : Umhverfis- og auðlindaráðurneytið, 2018. – 351 Umh 

Gunnhildur Ingibjörg Georgsdóttir  Selalátur við strendur Íslands  / Garðabær : Náttúrufræðistofnun Íslands, 2018. – 506 Nát

International Energy Agency   Electricity information 2018 with 2017 data  /  Paris : OECD/IEA, 2018. – 333.006 Int

International Energy Agency   World Energy Statistics 2018   /  Paris : OECD/IEA, 2018. – 333.006 Int