Nýtt á Bókasafni Orkustofnunar í maí 2019

Útgáfa / skýrslur Orkustofnunar og  ÍSOR 

                            

OS-2019-02          Niðurgreiðslur á húshitun og dreifinguraforku í dreifbýli 2018 : skýrsla til ferðamála-, iðnaðar-                                                og nýsköpunarráðherra / Benedikt Guðmundsson, Jón Ragnar Guðmundsson                                

ÍSOR-2018/069     Háhitasvæðin í Kröflu, Námafjalli og á Þeistareykjum : vöktun á yfirborðsvirkni og grunnvatni árið                                       2018 / Sigurður G. Kristinsson, Finnbogi Óskarsson, Auður Agla Óladóttir og Magnús Ólafsson   

ÍSOR-2019/028     Test report on Flexible Coupling in laboratory : Deliverable D4.2 / Hans Iver Lange, Giovanni                                                  Perillo, Arild Aarrestad, Frank Emil Ekeskog, Gunnar Skúlason Kaldal, Ingólfur Thorbjörnsson

ÍSOR-2019/029     Þeistareykir : Eftirlitsmælingar árið 2018 / Þorsteinn Egilson   

ÍSOR-2019/030     Hitaveitur Húnaþings vestra : Efna- og vinnslueftirlit árið 2018 / Magnús Ólafsson  

ÍSOR-2019/031     Barrier Geothermal Prospect, Kenya : Surface Exploration Studies Completion of Field Work /  Helga                                      Tulinius, Gylfi Páll Hersir, Finnbogi Óskarsson, Sigurður G. Kristinsson, Martin Mwangi                                                            (Lokuð skýrsla / Closed report)    

ÍSOR-2019/032     Selfossveitur - Þorleifskot : Hola ÞK-18 - Hljóðsjármælingar í vinnsluhluta holunnar / Svanbjörg                                           Helga Haraldsdóttir, Sigurveig Árnadóttir

ÍSOR-2019/033     Hoffell í Nesjum : Uppfærsla á forðafræðilíkani, vatnsborðsspár og endurmat á afkastagetu /  Gunnar                                 Þorgilsson, Heimir Ingimarsson, Guðni Axelsson


Talnaefni Orkustofnunar


OS-2019-T005-01                                                                                                                                                                       Þróun olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2018                                                                                                                       / Development of fuel sales by sector in Iceland 1982-2018


Útgáfa Jarðhitaskólans


Geothermal Training in Iceland 2018 40th Anniversary Workshop : papers and presentations given at the "40th Anniversary Workshop of the UNU Geothermal Training Programme in Iceland" held in Harpan Reykjavík, 26th April 2018. - 378.006 Uni – CD ROM 
                                

UNU-GTP-SC-24                                                                                                                                                                            SDG Short Course I on Exploration and Development of Geothermal Resources : papers presented at SDG Short Course I on Exploration and Development of Geothermal Resources, organized by UNU-GTP, GDC and KenGen, at Lake Bogoria and Lake Naivasha, Kenya, Nov. 10-31, 2016. - 378.006 Uni – CD ROM

UNU-GTP-SC-24                                                                                                                                                                            SDG  Short Course II on Feasibility Studies for Geothermal Projects : papers presented at SDG Short Course II on Feasibility Studies for Geothermal Projects, organized by UNU-GTP and LaGeo, in Santa Tecla, El Salvador, September 17-23, 2017. - 378.006 Uni – CD ROM

UNU-GTP-SC-25                                                                                                                                                                                SDG Short Course II on Exploration and Development of Geothermal Resources : papers presented at SDG Short Course II on Exploration and Development of Geothermal Resources, organized by UNU-GTP, GDC and KenGen, at Lake Bogoria and Lake Naivasha, Kenya, Nov. 9-29, 2017-  378.006 Uni – CD ROM


Bækur og annað aðfengið efni


State aid and the energy sector /  Oxford ;   New York : Hart, 2018.  –   333.79158094 Sta

Hellisheiði - Hverahlíð : Vinnsluskýrsla 2018 : Afl, vatnsborð, vinnsla, efnafræði - Yfirlit yfir rannsóknir / Reykjavík : Orka náttúrunnar / Orkuveita Reykjavíkur, 2019. – 697.006 Ork

Mosfellsheiði : landslag, leiðir og saga / Reykjavík : Ferðafélag Íslands, 2019. – 910.5 Fer