Jarðhitanotkun

Það má með sanni segja að meðal merkustu tækniframfara Íslendinga á liðinni öld séu þau vaxandi tök sem náðust á nýtingu jarðhita sem leynst hefur djúpt í jarðlögum undir landinu án þess að menn grunaði hvílíkur auður væri þar fólginn.

Íslendingar eru nú meðal fremstu þjóða í nýtingu jarðhitans. 

Með frumorkunotkun er átt við varmainnihald vökvans yfir 15 gráður. Það ræðst hins vegar af nýtingarferlum hve mikill hluti frumorkunotkunar skilar sér til ætlaðra nota og nefnist sá hluti notorka. Notorkan nemur misháu hlutfalli af frumorkunni eftir því um hvers konar nýtingu er að ræða.

Langmestur hluti af nýtingu jarðhitans hér á landi fer til húshitunar. Beinni notkun jarðhita er skipt niður í flokkana húshitun, snjóbræðslu, fiskeldi, sundlaugar, iðnað og ylrækt, en raforkunotkun telst til óbeinnar notkunar. 

Tölulegar upplýsingar um jarðhitanýtingu er að finna hér .