Hitaveitur með einkaleyfi

Hitaveitur með einkaleyfi skv. gildandi reglugerð í janúar 2010. Tafla úr skýrslunni Frumorkunotkun jarðvarmavirkjana og hitaveitna á Íslandi til ársins 2009 eftir Ingimar G. Haraldsson og Jónas Ketilsson

  Auð- kenni Stærð veitu1 Fyrsta vinnsluhola Upphaf nýtingar Stofnár veitu Sameining við yfirveitu Fyrsta reglu- gerð Gildandi reglugerð
Orkuveita Reykjavíkur
1000

1999

297/2006
Höfuðborg/ Hitav. Rvíkur 1 885 1928 1930 1943
1961
Hitaveita Hveragerðis 2 25 1946 1947 1953 2004 1962 320/2000
Hitaveita Rangæinga 3 21 1980 1982 1981 2005 1982 632/1982
Grímsnesveita 4 16 1991 1975 2002 2006

Hitaveita Þorlákshafnar 5 14 1977 1979 1979 2000 1980 245/2001
Hlíðaveita 6 10 1988 1988 1989 2003

Hitaveita Stykkishólms 7 9 1996 1998 1998 2005 1999 869/1999
Bifröst / Norðurárdalsveita 8 5 1991 1992 1992 2002

Ölfusveita 9 5

Bakki

1987 1987 1987 2002

Fiskalón

1977 1977 1978 2003

Hitaveita Skorradals 10 4 1994 1996 1996 2006-2007

Austurveita 11 3 1985 1988 1988 2004

Munaðarnesveita 12 3 2003

2005

2004


Hvammsvíkurveita 13 0

1992

1993Hitaveita Suðurnesja 14 159

1974

1974 1974
1976 214/1997
Norðurorka
99

2000


Hitaveita Akureyrar 15 82 1975 1977 1977 2000 1977 186/1989
Hitaveita Ólafsfjarðar 16 10 1962 1944 1944 2006 1975 058/1989
Reykjaveita í Fnjóskadal 17 5 1982 1982 2006 2006

Hitaveita Hríseyjar 18 2 1966 1973 1973 2004 1973 323/1973
Svalbarðsströnd/Svalbarðseyri 19 1 1978 1979 1983 2003

Hitaveita Akraness og Borgarfj.
78
1981 1979

2001-2002

1980 754/2002
Hitaveita Borgarfjarðar 20
1976 1980 1977 1979

Orkuveita Húsavíkur
52

1995

647/1995
Hitaveita Húsavíkur 21
1974 1970 1970 1996 1970
Skagafjarðarveitur
45

2002

1047/2006
Hitaveita Skagafjarðar 22


1997


Hitaveita Sauðárkróks 23 23 1953 1953 1953 2002 1971
Hitaveita Seyluhrepps 24 8

1986 2002 1993
Hitaveita Varmahlíðar

1972 1973 1973


Hitaveita Hjaltadals 25 9 1978 1980 1980 2005

Selfossveitur
42

1992

504/1990
Hitaveita Selfoss 26
1948 1948 1948 1992 1985
Hitaveita Eyra 27

1980 1980 1992 1981 559/1981
Bláskógaveita 28 32

2007

505/2008
Hitaveita Laugaráss 29 14
1923 1965 ~2007 1964 207/1985
Reykholt 30 12 1973 1928 1969 ~2007

Laugarvatn 31 6
1928 1955 ~2007

Hitaveita Seltjarnarness 32 27 1969 1971 1972
1971 183/1971
Rafmagnsveitur ríkisins / RARIK
20

1947

122/1992
Hitaveita Blönduóss 33 9 1976 1977 1977 2005 1977 582/1989
Hitaveita Siglufjarðar 34 6 1975 1975 1975 1991 1977
Hitaveita Dalabyggðar 35 4 1992 1999 1999 2003 2000 897/2000
Hitaveita Flúða 36 19 1949 1929 1967
1969 729/2003
Hitaveita GOGG2 37 15 1985 1992 2001
2001 252/2001
Hitaveita Dalvíkur 38 15 1968 1969 1969
1970 893/1999
Hitaveita Egilsstaða og Fella 39 12 1977 1979 1979
1979 564/2008
Hitaveita Húnaþings Vestra 40 7
1933 1999

063/2001
Hitaveita Hvammstanga

1971 1972 1973 1999 1973

Hitaveita Ytri-Torfustaðahr.
1933 1986 1999 1986
Hitaveita Reykjahlíðar 41 7
1971 1971
1971 432/1985
Hitaveita Öxarfjarðarhéraðs 42 6 1988 1994 1994 2001
261/2003
Hitaveita Fjarðabyggðar 43 6 2002 2005 2005
2005 908/2005
Orkubú Vestfjarða
4

1976

192/1978
Hitaveita Suðureyrar 44 3 1976 1977 1977 1993 1977
Hitaveita Reykhóla 45 1 1953 1954 1974 1996 1976
Hitaveita Brautarholts 46 1 1950 1950 1989
1979 076/1979
Hitaveita Drangsness 47 1 1997 1999 2000
2000 301/2000
Hitaveita Mosfellsbæjar 48 0
1929 1943
1975 959/2001

1Stærð veitu er miðuð við frumorkuvinnslu veitunnar að meðtöldu framlagi frá blönduðum virkjunum þar sem við á. OR fær gildið 1000 og aðrar veitur fá gildi í hlutfalli við vinnslu.

2Hitaveita Grímsnes- og Grafningshrepps.