Hitaveitur með einkaleyfi

Hitaveitur með einkaleyfi hafa fengið heimild ráðherra til þess að starfrækja hitaveitur, sem annast dreifingu eða sölu heits vatns eða gufu til almenningsþarfa á tilteknu veitusvæði, frá jarðhitastöðvum eða hitunarstöðvum með öðrum orkugjafa. Þessi heimild er miðað við þau skilyrði sem orkulög nr. 58/1967, með síðari breytingum, ákveða.

Hitaveitur með einkaleyfi skv. gildandi reglugerð í nóvember 2021. 

 • Bláskógaveita
 • Hitaveita Brautarholts
 • Hitaveita Dalvíkur
 • Hitaveita Drangsness
 • Hitaveita Egilsstaða og Fella
 • Hitaveita FjarðabyggðarHitaveita Flúða
 • Hitaveita Grímsness- og Grafningshrepps
 • Hitaveita Húnaþings vestra
 • Hitaveita Mosfellsbæjar
 • Hitaveita Öxarfjarðarhéraðs
 • Hitaveita Seltjarnarness
 • Hitaveita Skútustaðahrepps (Hitaveita Reykjahlíðar)
 • HS Veitur
 • Kjósarveitur
 • Norðurorka
 • Orkubú Vestfjarða
 • Orkuveita Húsavíkur
 • RARIK
 • Selfossveitur
 • Skagafjarðarveitur
 • Veitur

Hitaveitur með einkaleyfi hafa ekki í öllum tilfellum einkaleyfi til reksturs hitaveitu á þeim svæðum sem þær þjónusta. Nánari útlistun svæða sem heyra undir einkaleyfi er að finna í gildandi reglugerð(um) viðkomandi hitaveitu.

Gildandi reglugerðir ofangreindra hitaveitna má finna á hér: Stjórnarráðið | Reglugerðir um hitaveitur (stjornarradid.is)

Þá eru gildandi gjaldskrár ofangreindra hitaveitna teknar saman og reglulega uppfærðar hér: Stjórnarráðið | Gjaldskrár hitaveitna (stjornarradid.is)