• header_jardhiti

Jarðhiti

Á síðustu öld hafa orðið næsta ævintýralegar framfarir í jarðfræðirannsóknum hér á landi og Íslendingar komist í fremstu röð þeirra þjóða sem færa sér jarðhita í nyt.

Nú hefur mikill meirihluti landsmanna yl af honum í húsum sínum og nýtur hans til heilsubótar í sundlaugum og böðum auk þess sem hann er hafður til margvíslegra iðnaðarnota og raforkuvinnslu.  Hin tilkomumikla náttúrusmíð er orðin að mikilvægri auðlind sem á verulegan þátt í þeim góðu lífskjörum sem Íslendingar búa nú við.


Jarðhitasvæði á Íslandi

Jarðhiti á Íslandi á rætur að rekja til úrkomu sem kemst í snertingu við heitan berggrunn líkt og gerist á flekamótum víðast annars staðar á jörðinni. Tengslin við eldvirknina eru þó mismikil, mest á háhitasvæðum sem eru öll tengd virkum eldstöðvum eða kvikuinnskotum.

Jarðvarmanotkun

Ein mesta auðlind þessa lands er jarðhitinn og er þjóðin meðal þeirra sem nýta þessi orkulind mest og er þá ekki miðað við höfðatölu heldur heildartölur. Jarðhiti er hvergi mikilvægari í orkubúskapnum og hann stendur nú undir rúmum helmingi af frumorkunotkun Íslendinga.

Jarðvarmavinnsla

Íslendingar hafa nú áttað sig á hve hagrænt gildi jarðhitans er mikið, einkum til húshitunar. Á síðari árum hefur áhugi einnig aukist á að framleiða raforku í jarðvarmaverum og mæta þannig vaxandi rafmagnsþörf stóriðjunnar.

Djúpborun

Á undanförnum áratug hafa helstu orkufyrirtæki landsins auk Orkustofnunar, Alcoa og nú nýlega Statoil unnið að undirbúningi og forathugun á svokölluðu djúpborunarverkefni (IDDP: Iceland Deep Drilling Project).