Endurnýjanlegir orkugjafar í samgöngum

Metan ruslabíll

Framleiðsla og nýting endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum hefur aukist á undanförnum árum samfara hröðum tækniframförum. Samfara þessu hefur verðlagning lækkað og hagkvæmum valkostum fjölgað s.s. rafbílar, tengiltvinnbílar, lífdísilolía, metanól, lífetanól, vetnisbílar svo einhver dæmi séu tekin.

Í dag eru flestir bílar á Íslandi knúnir með jarðefnaeldsneyti en hlutfall hreinorkubíla hækkar hratt. Umhverfisáhrif af völdum losunar við bruna jarðefnaeldsneytis og óendurnýjanleg uppspretta þess vekur fólk til umhugsunar um aukna notkun endurnýjanlegra orkugjafa.

Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er nóg að hækka hlutfall hreinorkubíla í umferðinni, einnig er mikilvægt að nýta betur orkuauðlindir m.a. með því að bæta nýtingu akstursferða t.d. með notkun á deilibílaþjónustum. Í þéttbýli leiðir slíkt til minni umferðar, bættra loftgæða, styttir tíma sem fer í ferðir og svo má lengi telja. Margt er hægt að gera til að bæta nýtni í samgöngum nú þegar s.s. með því að nýta almenningssamgöngur, deilibílaþjónustur, ganga, hjóla hvort sem er á reiðhjóli eða rafhjóli og nýta þær miklu umbætur á hjólastígum sem gerðar hafa verið víða um land.

Aðgerðaráætlun um orkuskipti sameinar landsmenn um að taka skref í átt að minni losun gróðurhúsalofttegunda. Orkuskiptunum fylgja ýmis tækifæri eins og aukin nýsköpun og ný atvinnustarfsemi sem byggist á sjálfbærri þróun. 

Innlend framleiðsla

Mikil gróska er í innlendri framleiðslu á endurnýjanlegum orkugjöfum og má þar nefna metanólframleiðsluna hjá CRI, lífdísilframleiðslu úr úrgangssteikingarfeiti hjá Íslenska Gámafélaginu og Orkey. Sorpa og Norðurorka framleiða lífgasið metan úr hauggasi sem myndast á urðunarstöðum á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri sem er nýtt til að knýja bifreiðar, strætisvagna og sorphirðubíla.

Orkusjóður hefur tekið þátt í að efla innlenda eldsneytisframleiðslu með styrkveitingum sem og styrkt uppbyggingu á innviðum fyrir rafbíla.  Rafvæðing samgangna á Íslandi hefur tekið við sér að undanförnu og má þar nefna sem dæmi aukna sölu á tengiltvinnbílum og rafhjólum.

 Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti á Íslandi